Föreningens betydelse

Föreningsdemokrati är sannolikt all demokratis ursprung. Att vara medlem i eller starta en förening är i grunden ett sätt att skaffa sig kunskap om och inflytande över frågor du tycker är viktiga. Föreningsmodellen ligger nära kärnan i den demokratiska modellen där engagemang och kunskap är grundläggande förutsättningar för inflytande.

På jobbet kan det handla om vad som gör ditt arbete meningsfullt och rimligt till exempel löner, arbetsvillkor och inflytande över chefstillsättningar eller något så världsligt som fruktkorg i fikarummet.

Även om kunskapen om arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtal förstås finns hos förbundet så är det på arbetsplatsen och bland er anställda som kunskapen inifrån om hur arbetsgivaren fungerar och situationen på arbetet finns. Som anställd har du det långsiktiga perspektivet, engagemanget och kunskapen som behövs för att vara med och påverka utvecklingen i rätt riktning. Och finns det ingen lokal förening är det tämligen enkelt att starta en.

Det finns många skäl att starta förening, även om du som medlem förstås alltid kan få arbetsrättslig hjälp och stöd från Psykologförbundet.

Inte minst handlar det om att du som anställd har det långa perspektivet på verksamheten och tidigt kan uppfatta signaler om att något inte fungerar tillräckligt bra samtidigt som det är det möjligt att förstärka och utveckla det som faktiskt gör. Det är en viktig fördel mot när arbetsgivaren kallar förbundet till förhandling, då det ofta handlar om att lösa redan uppkomna problem eller diskutera av arbetsgivaren planerade förändringar. Som förening har ni ett längre påverkansfönster som genom samverkan öppnas redan under planeringsarbetet. Det ger bättre förankring bland er anställda och förhoppningsvis mer genomtänkta beslut eller till exempel rekryteringar.

En förening kan jobba förebyggande och långsiktigt med helheten medan förbundet ofta kommer in lite i efterhand när problem redan har uppstått vilket gör att det blir ett mer reaktivt arbetssätt.

Att veta vilka frågor medlemmarna tycker är viktiga, att bygga långsiktiga och konstruktiva relationer med arbetsgivaren och att förstå och kunna ta stöd i arbetsrätt och kollektivavtal för att nå era mål är i korthet vad det innebär att vara med i en förening. Det kan vara spännande och utmanande, ibland jobbigt men ofta utvecklande och roligt.