Psykologföreningen
Landstinget Dalarna


Psykologföreningen utgörs av medlemmar i Sveriges Psykologförbund som är anställda inom Landstinget Dalarna.

Styrelsen för Psykologföreningen Landstinget Dalarna, verksamhetsåret 2018:

Ylva Nordesjö, ordförande
Cecilia Lind, vice ordförande och sekreterare
Henrik Annerstedt, kassör
Malin Isaksson, ledamot
Malena Bjerke, ledamot

Se kontakt nedan.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta Ylva Nordesjö, ordförande för Psykologföreningen Landstinget Dalarna.

E-mail: Ylva.Nordesjo@ltdalarna.se
Tel nr: 023-49 16 42