Psykologföreningen
Region Dalarna


Psykologföreningen utgörs av medlemmar i Sveriges Psykologförbund som är anställda inom Region Dalarna.

Styrelsen för Psykologföreningen Region Dalarna, verksamhetsåret 2018:

Ylva Nordesjö, ordförande
Cecilia Lind, vice ordförande och sekreterare
Henrik Annerstedt, kassör
Malin Isaksson, ledamot
Malena Bjerke, ledamot

Kontakt

För mer information vänligen kontakta Ylva Nordesjö, ordförande för Psykologföreningen Region Dalarna.

E-mail: Ylva.Nordesjo@ltdalarna.se
Tel nr: 023-49 16 42