Psykologföreningen
Region Dalarna

Psykologföreningen utgörs av medlemmar i Sveriges Psykologförbund som är anställda inom Region Dalarna.

Styrelsen för Psykologföreningen Region Dalarna, verksamhetsåret 2024:

Malin Isaksson, ordförande (Habilitering Dalarna i Falun)
Fanny Skarin, en av två vice ordförande (Länsvuxenpsykiatri Falun Säter i Falun)
Miriam Lindståhl, sekreterare (MinVård och samtalsmottagningen Mora vårdcentral)
Malena Bjerke, kassör (Vårdcentral Leksand i Leksand)

Kontakt: psykologforbundet@regiondalarna.se

Kontakt

För mer information vänligen kontakta Ylva Nordesjö, ordförande för Psykologföreningen Region Dalarna.

E-mail: Ylva.Nordesjo@ltdalarna.se
Tel nr: 070-3723009