Psykologföreningen
Region Dalarna


Psykologföreningen utgörs av medlemmar i Sveriges Psykologförbund som är anställda inom Region Dalarna.

Styrelsen för Psykologföreningen Region Dalarna, verksamhetsåret 2020:

Ylva Nordesjö, ordförande
Malin Isaksson, vice ordförande 
Cecilia Lind sekreterare
Henrik Annerstedt, kassör
Iza Johannesson, ledamot
Malena Bjerke, ledamot
Terese Eriksson, ledamot

Kontakt

För mer information vänligen kontakta Ylva Nordesjö, ordförande för Psykologföreningen Region Dalarna.

E-mail: Ylva.Nordesjo@ltdalarna.se
Tel nr: 070-3723009