Psykologföreningen i
Region Sörmland

I Region Sörmland finns en psykologförening för alla psykologer som är anställda i regionen och som är medlemmar i Sveriges Psykologförbund.

Styrelsen arbetar för att stötta och hjälpa de fackliga förtroendevalda som finns på enheterna inom Regionen. Vi erbjuder även stöd till enskilda medlemmar när det kan behövas. Vi tar gärna emot information från er medlemmar angående bl.a. arbetsmiljö, löneutveckling och hur dialogmodellen fungerar på enheterna. Vi driver även frågor centralt rörande vår profession och löneutveckling när vi deltar i central löneöverläggning och löneöversyn.

Vi vill välkomna alla som är nyfikna på det fackliga arbetet och/eller funderar på att själv engagera sig. Ring eller maila gärna till någon av oss i styrelsen, så berättar vi mer.

Styrelsen

Ordförande
Leonor Modée
Tel: 016-10 35 33
leonor.modee@regionsormland.se

Ledamöter
Michele Storm Van De Meulebrouck
Tel: 0150-747 74
michele.storm.van.de.meulebrouck@regionsormland.se

Josefina Grönros
Tel: 0155-24 53 64
josefina.gronros@regionsormland.se

Linda Byléhn
Tel: 016-10 33 91
linda.bylehn@regionsormland.se