Psykologföreningen i
Region Sörmland

I Region Sörmland finns en psykologförening för alla psykologer som är anställda i regionen och som är medlemmar i Sveriges Psykologförbund.

Vid senaste årsmötet 29 november 2017 valdes styrelse bestående av Ann-Sofi Karlsson, Leonor Modée, Malin Dalsmyr, Michéle Storm, Hanna Falk, Ola Hildonen och Kajsa Nyberg.

Styrelsen arbetar för att stötta och hjälpa de fackliga förtroendevalda som finns på enheterna inom Regionen. Vi erbjuder även stöd till enskilda medlemmar när det kan behövas. Vi tar gärna emot information från er medlemmar angående bl.a. arbetsmiljö, löneutveckling och hur dialogmodellen fungerar på enheterna. Vi driver även frågor centralt rörande vår profession och löneutveckling när vi deltar i central löneöverläggning och löneöversyn.

Protokoll från årsmötet finns under länken ”Medlem” i vänstra menyraden, där även kontaktuppgifter till alla fackliga förtroendevalda och samtliga styrelseprotokoll läggs upp.

Vi vill välkomna alla som är nyfikna på det fackliga arbetet och/eller funderar på att själv engagera sig. Ring eller maila gärna till någon av oss i styrelsen, så berättar vi mer.

Psykologluncher

Luncher på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset är ännu inte fastställda men information kommer via mail när det blir dags.

Styrelsen

Ordförande
Ann-Sofi Karlsson
Neurorehabteamet, MSE
Tel: 016-10 37 95
ann-sofi.karlsson@regionsormland.se

Vice ordförande

Leonor Modée
Habiliteringsmottagningen, MSE
Tel: 016-10 35 33
leonor.modée@regionsormland.se

Sekreterare
Michéle Storm
Psykiatriska mott, Kullbergska sjukhuset
Tel: 0150-74774
Michele.Storm.Van.De.Meulebrouck@regionsormlnad.se

Ledamöter

Hanna Falk
NeuroRehab, Mälarsjukhuset
Tel: 016 - 16 62 79
hanna.falk@regionsormland.se

Helena Seidl
Habiliteringsmottagningen, KSK
Tel: 0150- 747 91
helena.seidl@regionsormland.se

Förtroendevalda lokalt

Katrineholm

Michéle Storm
Psykiatriska mott, KSK
Tel: 0150-74774
Michele.Storm.Van.De.Meulebrouck
@regionsormland.se

Helena Arnthorsson
Dammsdal
0151-52 43 07
Helena.Arthorsson@regionsormland.se

Emma Krantz
Habiliteringsverksamheten, Katrineholm
Tel: 0150-747 91
Emma.Krantz@regionsormland.se

Eskilstuna

Lina Aldrin
PUB, MSE
Tel: 010 492 58 28
Lina.Aldrin.Walter@regionsormland.se

Ann-Sofi Karlsson
NeuroRehab, Mälarsjukhuset
Tel:016-10 37 95
Ann-Sofi.Karlsson@regionsormland.se

Anne-Marie Skogh
Psykiatriska mott, Eskilstuna
Tel: 016-104833
Anne-Marie.Skogh@regionsormland.se

Leonor Modée
Habiliteringsverksamheten Norra enheten
Tel: 016-10 35 33
Leonor.Modée@regionsormland.se

Nyköping

Pia Faller
BUP, Nyköpings lasarett
Tel: 010-492 58 28
Pia.Faller@regionsormland.se

Kristina Bulander
Vårdcentralen Åsidan
Tel: 0155-460799
Kristina.Bulanderekelund@regionsormland.se

Malin Gustafsson
Barnhälsovården, Sörmland
Tel: 0702 85 26 05
Malin.J.Gustafsson@regionsormland.se