Psykologföreningen i
Region Sörmland

I Region Sörmland finns en psykologförening för alla psykologer som är anställda i regionen och som är medlemmar i Sveriges Psykologförbund.

Vid senaste årsmötet 29 november 2017 valdes styrelse bestående av Ann-Sofi Karlsson, Leonor Modée, Malin Dalsmyr, Michéle Storm, Hanna Falk, Ola Hildonen och Kajsa Nyberg.

Styrelsen arbetar för att stötta och hjälpa de fackliga förtroendevalda som finns på enheterna inom Regionen. Vi erbjuder även stöd till enskilda medlemmar när det kan behövas. Vi tar gärna emot information från er medlemmar angående bl.a. arbetsmiljö, löneutveckling och hur dialogmodellen fungerar på enheterna. Vi driver även frågor centralt rörande vår profession och löneutveckling när vi deltar i central löneöverläggning och löneöversyn.

Protokoll från årsmötet finns under länken ”Medlem” i vänstra menyraden, där även kontaktuppgifter till alla fackliga förtroendevalda och samtliga styrelseprotokoll läggs upp.

Vi vill välkomna alla som är nyfikna på det fackliga arbetet och/eller funderar på att själv engagera sig. Ring eller maila gärna till någon av oss i styrelsen, så berättar vi mer.

Styrelsen

Ordförande
Ann-Sofi Karlsson
Neurorehabteamet, MSE
Tel: 016-10 37 95
ann-sofi.karlsson@regionsormland.se

Vice ordförande

Leonor Modée
Habiliteringsmottagningen, MSE
Tel: 016-10 35 33
leonor.modée@regionsormland.se

Sekreterare
Michéle Storm
Psykiatriska mott, Kullbergska sjukhuset
Tel: 0150-74774
Michele.Storm.Van.De.Meulebrouck@regionsormlnad.se

Ledamöter

Hanna Falk
NeuroRehab, Mälarsjukhuset
Tel: 016 - 16 62 79
hanna.falk@regionsormland.se

Helena Seidl
Habiliteringsmottagningen, KSK
Tel: 0150- 747 91
helena.seidl@regionsormland.se