Psykologföreningen i
Landstinget Sörmland

I Landstinget Sörmland finns en psykologförening för alla psykologer som är anställda i landstinget och som är medlemmar i Sveriges Psykologförbund.

Vid senaste årsmötet 29 november 2016 valdes styrelse bestående av Helena Seidl, ordförande, Ann-Sofi Karlsson, sekreterare, Leonor Modée och Nina Stühmeyer, ledamöter.

Styrelsen arbetar för att stötta och hjälpa de fackliga förtroendevalda som finns på enheterna inom Landstinget. Vi erbjuder även stöd till enskilda medlemmar när det kan behövas. Vi tar gärna emot information från er medlemmar angående bl.a. arbetsmiljö, löneutveckling och hur dialogmodellen fungerar på enheterna. Vi driver även frågor centralt rörande vår profession och löneutveckling när vi deltar i central löneöverläggning och löneöversyn.

Protokoll från årsmötet finns under länken ”Medlem” i vänstra menyraden, där även kontaktuppgifter till alla fackliga förtroendevalda och samtliga styrelseprotokoll läggs upp.

Vi vill välkomna alla som är nyfikna på det fackliga arbetet och/eller funderar på att själv engagera sig. Ring eller maila gärna till någon av oss i styrelsen, så berättar vi mer.

Psykologluncher

Luncher på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset är ännu inte fastställda men information kommer via mail när det blir dags. 

Höstens luncher på Pandion, Mälarsjukhuset, Eskilstuna:

Onsdag 20 september kl 12

Måndag 30 oktober kl 12

Onsdag 13 december kl 12

Anmälan till ann-sofi.karlsson@dll.se

 

Luncher på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset är ännu inte fastställda men information kommer via mail när det blir dags.

Styrelsen

Ordförande
Helena Seidl
Regionsjukhuset Karsudden
Tel: 0150-560 39
helena.seidl@dll.se

Sekreterare
Ann-Sofi Karlsson
NeuroRehab Eskilstuna
Tel: 016-10 37 95
ann-sofi.karlsson@dll.se

Ledamot
Leonor Modée
Habiliteringsverksamheten Norra enheten
Tel: 016-10 35 33
leonor.modée@dll.se

Förtroendevalda lokalt

Katrineholm

Helena Seidl
Regionsjukhuset Karsudden
Tel: 0150-560 39
helena.seidl@dll.se

Michéle Storm
Psykiatriska mott, KSK
Tel: 0150-74774
Michele.Storm.Van.De.Meulebrouck
@dll.se

Eskilstuna

Christina Thinsz
BUP, MSE
Tel: 010-4925828
christina.thinsz@dll.se

Ann-Sofi Karlsson
NeuroRehab, Mälarsjukhuset
Tel:016-10 37 95
ann-sofi.karlsson@dll.se

Anne-Marie Skogh
Psykiatriska mott, Eskilstuna
Tel: 016-104833
anne-marie.skogh@dll.se

Eva Grufman
Barnhälsovården, Mälarsjukhuset
Tel: 016-103675
eva.grufman@dll.se

Leonor Modée
Habiliteringsverksamheten Norra enheten
Tel: 016-10 35 33
leonor.modée@dll.se