Psykologföreningen i
Region Västerbotten

Psykologföreningen Region Västerbotten vill verka för

• Vill du verka för psykologers utveckling på lokal nivå?
• Vill du se mer psykologer inom primärvård?
• Vill du att PTP-psykologer ska ha möjlighet till en studierektor och ett sammanhållet PTP-program?
• Vill du arbeta för att psykologer i Västerbotten ska ha Sveriges högsta lön?
• Vill du underlätta för psykologer att vidareutbilda sig inom specialistordningen?
• Vill du verka för att fler psykologer får möjlighet att arbeta med utvärdering av verksamheter, forskning m. m.

Bli aktiv i Psykologföreningen inom Region Västerbotten så kan vi hjälpas åt att driva dessa frågor!
Kontakta Ordförande 
Linda Sundqvist 

linda.sundqvist@regionvasterbotten.se

Föreningen har c:a 150 medlemmar. Vi är därmed den största lokala Psykologföreningen utanför storstadsregionerna.

Resultatet av arbetet har under de senaste 2 åren bl a resulterat i ett PTP-program inom Västerbotten, samt att psykologlönerna gått från ett av bottenlänen till topp 5 i landet.

Föreningen samarbetar aktivt med psykologer inom andra områden, övriga SACO-förbund, Umeå Universitet, studeranderådet.

Psykologföreningen i Region Västerbotten arbetar just nu med att:

- Skapa ett kompetensråd för psykologer inom regoinen

- Fler psykologer anställs inom primärvården genom debattartiklar samt tjänstemanna- och politikeruppvaktning

- I högre utsträckning samverka med universitet för att utveckla bättre förutsättningar för forskning och utbildning på specialistnivå

- Skapa nya mötesplatser för psykologer att träffas och diskutera psykologi, exempelvis via samarbete med Folkets bio

- Starta ett strategiskt samarbete mellan psykologföreningarna i norra regionen för att öka möjligheterna till strukturerad specialistutbildning

Kontakt

Ordförande 
Oskar Lorentzi Wall
Telefonnummer: 0722-159760
E-post: oskar.wall@regionvasterbotten.se