Psykologföreningen i
Region Västerbotten

  • Vill du verka för psykologers utveckling på lokal nivå genom att skapa opinion och påverka våra lokala politiker?
  • Vill du se fler psykologer inom primärvården?
  • Vill du vara med och jobba för en god arbetsmiljö för psykologer?
  • Vill du verka för att Region Västerbotten inrättar en STP-studierektortjänst?
  • Vill du vara med och påverka lönebildningen för att psykologer inom Region Västerbotten?
  • Vill du vara med i framtagandet av kompetensstegar för psykologer?
  • Vill du verka för att fler psykologer får möjlighet kombinera kliniskt arbete med forskning?

Bli aktiv i Psykologföreningen inom Region Västerbotten så kan vi hjälpas åt att driva dessa och andra frågor som vi tillsammans tycker är viktiga! Föreningen har ca 200 medlemmar och är därmed den största lokala Psykologföreningen utanför storstadsregionerna. Tillsammans är vi starkare!

Kontakta gärna oss 

Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen om du har frågor, funderingar eller vill engagera dig aktivt på något sätt. Hör också gärna av dig om du är nyanställd så vi kan lägga till dig till våra maillistor som vi använder för informationsutskick och kallelser till medlemsmöten och årsmöten.

Ordförande:
Annika Fridén  annika.friden@regionvasterbotten.se

Vice ordförande:

Neda Dimova-Bränström neda.dimova.branstrom@regionvasterbotten.se

Kassör:
Emma Wasara emma.wasara@regionvästerbotten.se

Sekreterare:
Anna Fjellborg anna.fjellborg@regionvasterbotten.se

Ledamöter:
Sofia Näckter sofia.nackter@regionvasterbotten.se
Sara Skytt sara.skytt@regionvasterbotten.se
Anita Ericson anita.ericson@regionvasterbotten.se
Klara Lundberg klara.lundberg@regionvasterbotten.se
Deborah Mattiasson deborah.mattiasson@regionvasterbotten.se
Linnea Bildström  linnea.bildstrom@regionvasterbotten.se

SACO-rådsrepresentant:
Yannick Kercoff yannick.kercoff@regionvasterbotten.se

Psykologföreningen i Region Västerbotten arbetar just nu med att:

- Skapa ett kompetensråd för psykologer inom regoinen

- Fler psykologer anställs inom primärvården genom debattartiklar samt tjänstemanna- och politikeruppvaktning

- I högre utsträckning samverka med universitet för att utveckla bättre förutsättningar för forskning och utbildning på specialistnivå

- Skapa nya mötesplatser för psykologer att träffas och diskutera psykologi, exempelvis via samarbete med Folkets bio

- Starta ett strategiskt samarbete mellan psykologföreningarna i norra regionen för att öka möjligheterna till strukturerad specialistutbildning

Kontakt

Ordförande 
Oskar Lorentzi Wall
Telefonnummer: 0722-159760
E-post: oskar.wall@regionvasterbotten.se