Debatt och artiklar

Debattartiklar som Psykologföreningen delat ut stipendium för i samarbete med Psykologprogrammet vid Umeå Universitet.

Vuxnas syn på talang ger konsekvenser för barn och ungdomar

Debattartikel av Jennie Davidsson
På fotbollsplanen är Lisa, åtta år, en talang. Hon blir utvald av sin tränare till ett särskilt utvecklingslag. Samtidigt får Stina stå över den fjärde matchen i rad. Motståndarna är för duktiga och matcherna för viktig för att Stina ska få spela.
Läs debattartikeln

Kommunerna tjänar på att anställa fler skolpsykologer

Debattartikel av Linnea Stenqvist
Skolan ska erbjuda en trygg plattform. Ett säkert ställe där man ser varje enskild elev och ger varenda  barn det specifika stöd debehöver. Skolan ska vara mobbningsfri och erbjuda såväl elever som lärare arbetsro.
Läs debattartikeln

Led oss icke i fördärv

Debattartikel av Anna Kask
Att människor mår dåligt av att vara arbetslösa eller av att ha en otrygg  anställning  känner vi till. Vi vet också att vi  mår bra av att jobba, arbete ger oss bättre ekonomiska förutsättningar, en gemenskap och ett sammanhang.
Men hur är det när själva jobbet gör oss sjuka, och de personer  som ska se till att vi mår bra på jobbet också är de personer som gör att vi mår dåligt?
Läs debattartikeln


Vårdmiljön avspeglar inte humaniseringen av psykiatrin

Debattartikel av Eira Ranung
Psykiatrisk vård har länge varit eftersatt och individer som drabbats av psykisk ohälsa har nedvärderats av samhället och fått känna skam. När det nu satsas på psykiatrisk vård är det viktigt att vårdmiljön avspeglar den humanisering som skett inom psykiatrin.
Läs debattartikeln


Glädje och positivitet nödvändig motvikt till psykisk ohälsa

Debattartikel av Erik Jonsson
“Det finns en samhällsfara med att begrava negativa känslor och i stället tänka positivt”. Det påstår psykologen Jonas Mosskin som en reaktion på Mat-­‐Tina Nordströms uttalande om vikten av optimism. Han påpekar betydelsen av att bryta tabut om psykisk ohälsa för att motverka densamma.
Det räcker inte. Lättsamhet, glädje och positivitet behöver ges utrymme att samexistera med det svåra.
Läs debattartikeln