Psykologföreningen i Malmö stad

Psykologföreningen utgörs av medlemmar i Sveriges Psykologförbund som är anställda i Malmö stad. Föreningen har ett femtiotal medlemmar.

I Malmö stad finns psykologer i ett flertal olika arbetsfält och förvaltningar:

Grundskola och grundsärskola: Elevhälsa samt Utvecklingsavdelning
Arbetsmarknads- och socialförvaltning: JobbMalmö, SkolFam samt Enebackens enhet för institution och boende
Gymnasieskola och vuxenutbildning: Elevhälsa
Förskola: Specialpedagog- och psykologteam
Socialtjänst: SkolFam
Funktionsstödsförvaltningen: Habiliteringen Malmö Stad

Sveriges Psykologförbund har som mål att:

•Verka för goda arbetsvillkor
•Göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga
•Främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning.

Förbundets lokala fackliga verksamhet utövas genom psykologföreningen som har till uppgift att:

• Verka för förbundets ändamål
• Vara remissinstans för förbundsstyrelsen
• Besluta och åtgärda frågor som förbundsstyrelsen hänvisat till föreningen
• Samverka med andra psykologföreningar, yrkesföreningar, företagarföreningar och nätverk i syfte att uppnå förbundets mål.

Kontakt med styrelsen

Kontakta gärna styrelsen och lägg fram dina synpunkter kring vad du tycker kan utvecklas i ditt arbete som psykolog i Malmö stad. Behöver du som medlem fackligt stöd i kontakten med arbetsgivaren kan du också kontakta styrelsen.
Styrelsen i Psykologförbundets lokala förening träffas en gång i månaden för styrelsemöte, då vi hanterar aktuella frågor. Under året arrangerar styrelsen medlemsmöte samt årsmöte för alla medlemmar.
Det går bra att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du under fliken Medlemssidor.

Kontakt

Sara Nilsson Mohammadi
Ordförande
sara.mohammadi@malmo.se
0708-22 49 79