Psykologföreningen i Malmö stad

Den lokala fackliga föreningen för psykologer anställda av Malmö Stad heter Malmö Stads psykologförening. Föreningen arbetar utifrån Psykologförbundets stadgar som fastställer att målen med Psykologförbundets verksamhet är att verka för goda arbetsvillkor, göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga samt främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning.

I Malmö Stad finns psykologer i ett flertal olika arbetsfält och förvaltningar

I Malmö Stad finns psykologer anställda inom flera förvaltningar och olika arbetsfält. Psykologer finns anställda inom Grundskoleförvaltningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltning, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Funktionsstödsförvaltningen och Stadskontoret. Arbetsfälten varierar mellan utbildning, habilitering, socialt arbete och strategiskt arbete.

Kontakt med styrelsen

Kontakta gärna styrelsen och lägg fram dina synpunkter kring vad du tycker kan utvecklas i ditt arbete som psykolog i Malmö stad. Behöver du som medlem fackligt stöd i kontakten med arbetsgivaren kan du också kontakta styrelsen.
Styrelsen i Psykologförbundets lokala förening träffas ungefär en gång i månaden för styrelsemöte, då vi hanterar aktuella frågor. Under året arrangerar styrelsen medlemsmöte samt årsmöte för alla medlemmar.


Nyanställd och medlem?

Är du medlem och nyanställd i Malmö Stad? Glöm inte att logga in på Psykologförbundets hemsida (går att logga in med BankID) och ändra din arbetsplats.