Göteborgs Stad

Om du är anställd i Göteborgs Stad och är medlem i Sveriges Psykologförbund är du automatiskt medlem i vår förening. Om du är nyanställd får du gärna höra av dig till oss i styrelsen så att du säkert kommer med på vår maillista.

Psykologföreningen Göteborgs Stad ska inom staden verka för att tillvarata medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen genom att verka för goda arbetsvillkor, att göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga och att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Samverka med arbetsgivaren i olika samverkansgrupper
  • Delta i den årliga löneöversynen för att påverka lönerna
  • Arrangera medlemsmöten med fackligt och socialt innehåll
  • Ha kontakt med politiker och andra beslutsfattare
  • Stödja enskilda medlemmar i löneförhandling, arbetsmiljöfrågor med mera.

 

Styrelsen består av:

 
Styrelse

Anette Schwartz, ordförande
Katarina Rick Ericson, vice ordförande
Elin Eriksson, sekreterare
Milena Mihaylova, kassör
Evelina Dervisoski, ledamot
Emine Tas Sigirci, suppleant

Om du vill veta mer om föreningens arbete, har idéer på hur vi skulle kunna arbeta, eller behöver stöd i din arbetssituation så är du välkommen att kontakta oss! Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet nästa verksamhetsår så får du gärna kontakta valberedningen som består av Teresa Hallberg och Malin Olinder.

Kontaktuppgifter styrelsen

Anette Ingridsdotter Schwartz
E-post: anette.schwartz@grundskola.goteborg.se
Telefon: 0728-567619

Valberedning

Teresa Hallberg och Malin Olinder  
Teresa Hallberg, teresa.m.hallberg@grundskola.goteborg.se 

Revisor

Hanna Locking, hanna.locking@intraservice.goteborg.se

Revisorsuppleant

Fanny Niklasson Wihlborg, fanny.niklasson.wihlborg@grundskola.goteborg.se