PF Göteborgs stad

Om du är anställd i Göteborgs Stad och är medlem i Sveriges Psykologförbund är du automatiskt medlem i vår förening. Om du är nyanställd får du gärna höra av dig till oss i styrelsen så att du säkert kommer med på vår maillista.

Psykologföreningen Göteborgs Stad ska inom staden verka för att tillvarata medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen genom att verka för goda arbetsvillkor, att göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga och att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Samverka med arbetsgivaren i olika samverkansgrupper
  • Delta i den årliga löneöversynen för att påverka lönerna
  • Arrangera medlemsmöten med fackligt och socialt innehåll
  • Ha kontakt med politiker och andra beslutsfattare
  • Stödja enskilda medlemmar i löneförhandling, arbetsmiljöfrågor med mera.

Styrelsen som valdes i oktober 2018 består av:

 

Tove Gelin, tf ordförande

Torbjörn Brunström, ledamot

Anna Czoloszynski, ledamot

Anette Ingridsdotter Schwartz, ledamot

Jasmina Karlsson, ledamot

Åsa Björn, suppleant

Malin Olinder, suppleant

Om du vill veta mer om föreningens arbete, har idéer på hur vi skulle kunna arbeta, eller behöver stöd i din arbetssituation så är du välkommen att kontakta oss! Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet nästa verksamhetsår så får du gärna kontakta valberedningen som består av Ulla Bergbom.

 

Kontaktuppgifter styrelsen

Tove Gelin, e-post: tove.gelin@grundskola.goteborg.se telefon: 0706 85 4882

Kontaktuppgifter valberedningen

Ulla Bergbom ulla.bergbom@vastrahisingen@goteborg.se 

Teresa Hallberg, teresa.m.hallberg@grundskola.goteborg.se