Göteborgs Stad

Om du är anställd i Göteborgs Stad och är medlem i Sveriges Psykologförbund är du automatiskt medlem i vår förening. Om du är nyanställd får du gärna höra av dig till oss i styrelsen så att du säkert kommer med på vår maillista.

Psykologföreningen Göteborgs Stad ska inom staden verka för att tillvarata medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen genom att verka för goda arbetsvillkor, att göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga och att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Samverka med arbetsgivaren i olika samverkansgrupper
  • Delta i den årliga löneöversynen för att påverka lönerna
  • Arrangera medlemsmöten med fackligt och socialt innehåll
  • Ha kontakt med politiker och andra beslutsfattare
  • Stödja enskilda medlemmar i löneförhandling, arbetsmiljöfrågor med mera.

Styrelsen som valdes 2022 består av:

 
Styrelse

Katarina Rick Ericson, ordförande

Elin Eriksson, vice ordförande

Marina Andersson, sekreterare

Milena Mihaylova, kassör

Evelina Dervisoski, ledamot

Anette Schwartz, ledamot

Tove Gelin, suppleant

 

Om du vill veta mer om föreningens arbete, har idéer på hur vi skulle kunna arbeta, eller behöver stöd i din arbetssituation så är du välkommen att kontakta oss! Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet nästa verksamhetsår så får du gärna kontakta valberedningen som består av Teresa Hallberg och Malin Olinder.

Kontaktuppgifter styrelsen

Katarina Rick Ericson
e-post: katarina.ericson@forskola.goteborg.se
telefon: 0728-565412

 

Valberedning

Teresa Hallberg och Malin Olinder  

Teresa Hallberg, teresa.m.hallberg@grundskola.goteborg.se 

Revisor

Hanna Locking, hanna.locking@intraservice.goteborg.se

Revisorsuppleant
Fanny Niklasson Wihlborg, fanny.niklasson.wihlborg@grundskola.goteborg.se