Psykologföreningen
i Västra Götalandsregionen

Föreningen bildades 2002 och är Sveriges Psykologförbunds regionala förening för medlemmar anställda av Västra Götalandsregionen.
Föreningen består av omkring 700 psykologer verksamma inom bland annat företagshälsovård, habilitering, primärvård, psykiatri och somatisk vård.

Föreningens syfte är att på olika sätt verka för förbundets mål. Områden vi bevakar och agerar inom är bland annat lönefrågor, arbetsmiljö, professionsfrågor och arbetsrättsliga frågor. Föreningen eftersträvar samarbete med andra psykolog- och yrkesföreningar, Saco-förbund, studeranderåd, Göteborgs universitet och högskolor inom regionen.

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det löpande arbetet sköts av föreningens styrelse. Möjlighet finns för medlemmar att organisera sig i lokala fackklubbar knutna till enskilda förvaltningar eller arbetsplatser. Föreningens verksamhet finansieras av medel från förbundet centralt.

Om du har frågor, synpunkter eller vill ha regelbunden information om föreningens verksamhet via e-post är du välkommen att kontakta styrelsen.

Åhörarkopior

Alla ni som deltog i PVGRs utbildningsdag
27 september.
Tack för att ni alla bidrog till en givande dag.

Här är jurist Anna Flitts åhörarkopior kring Patientlagen.

Ordförande
Anders Ordqvist
Hälsan & arbetslivet 
0707-52 07 39
anders.ordqvist@
vgregion.se


Hela styrelsen