Styrelse

Ordförande
Anders Ordqvist
Hälsan & Arbetslivet 
0707 52 07 39    
anders.ordqvist@vgregion.se

Förste vice ordförande och kassör
Cecilia Bolander
Närhälsan Angered Vårdcentral
031-747 96 37 eller 0707-99 85 72
cecilia.bolander@vgregion.se  

Andre vice ordförande
Lisa Bäckman
SÄS-kurators- och psykologenheten
033-616 14 48
lisa.backman@vgregion.se

Ledamot
Sara Englenius
BUP mottagning Trollhättan
010-435 17 03
 sara.englenius@vgregion.se

 

Suppleant
Sanna Pääaho
Neuropsykologer och kuratorer, Verksamhet neurossjukvård, SU
031-343 66 26
sanna.paaaho@vgregion.se

Suppleant
Glenn Månsson
Närhälsan Kungshöjds vårdcentral
031-747 90 25
glenn.mansson@vgregion.se

 

Valberedning
Vakant
Vakant

Revisorer
Vakant

Revisorsuppleant
Vakant