Styrelse

Ordförande
Anders Ordqvist
Hälsan & Arbetslivet 
0707 52 07 39    
anders.ordqvist@vgregion.se

Annika Westergård
Närhälsan Mellerud vårdcentral 
070 508 67 81
annika.westergard@vgregion.se

Eva Björklund
VUP Centrum, Psykiatri affektiva, SU 
0700-82 22 38
031-343 38 59
eva.g.bjorklund@vgregion.se  

Sekreterare
Ann-Charlotte Wulcan

NU-sjukvården Kvinnoklinik, NÄL
010-435 24 14
ann-charlotte.wulcan@vgregion.se

Sekreterare
Sanna Pääaho
Neuropsykologer och kuratorer, Verksamhet neurossjukvård, SU
031-343 66 26
sanna.paaaho@vgregion.se

Ordinarie
Glenn Månsson
Närhälsan Kungshöjds vårdcentral
031-747 90 25
glenn.mansson@vgregion.se

Suppleant o Kassör (föräldraledig)
Erik Myhrman
erik.myhrman@vgregion.se 

Suppleant
Hanna Nguyen
BUP, SÄS
033-616 34 73
hanna.nguyen@vgregion.se

Valberedning

Cecilia Bolander
Närhälsan Angered Vårdcentral
031-22 23 09
cecilia.bolander.behhate@vgregion.se

Didó Papatheodorou
Vuxenpsykiatrisk mottagning Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus
0322–226810 
dido.papatheodorou@vgregion.se

Revisorer
Sölvi Schmidt
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
solvi.schmidt@vgregion.se

Joel Tadell, suppleant
VUP Mölndal Psykiatri Affektiva, SU
0700 83 09 34
Joel.tadell@vgregion.se