Styrelse

Ordförande
Annika Westergård
Närhälsan Mellerud vårdcentral 
070 508 67 81
annika.westergard@vgregion.se

Vice 1:a ordförande
Eva Björklund
VUP Centrum, Psykiatri affektiva, SU 
0700-82 22 38
031-343 38 59
eva.g.bjorklund@vgregion.se  

Vice 2:a ordförande
Anders Ordqvist
Hälsan & ARbetslivet 
0707 52 07 39    
anders.ordqvist@vgregion.se

Sekreterare
Ann-Charlotte Wulcan

NU-sjukvården Kvinnoklinik NÄL
010-435 24 14
ann-charlotte.wulcan@vgregion.se

Sekreterare
Sanna Pääaho
Neuropsykologer och kuratorer, Verksamhet neurossjukvård, SU
031-343 66 26
sanna.paaaho@vgregion.se

Ordinarie

Mirja Sommarström
Psykologenheten Mödra- och Barnhälsovård, Regionhälsan
0700 20 64 06
mirja.sommarstrom@vgregion.se

Sebastian Burgman
VUP Mariestad, SKAS
0501-683 12
sebastian.einarsson.burgman@vgregion.se


Suppleanter

Julia Esters
Primärvård, Närhälsan
010 47 333 55
julia.teglund@vgregion.se

Antonela Popescu
BUP, SÄS
033- 616 27 89
antonela.popescu@vgregion.se

Revisorer

Sölvi Schmidt
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
solvi.schmidt@vgregion.se

Joel Tadell, suppleant
VUP Mölndal Psykiatri Affektiva, SU
0700 83 09 34
Joel.tadell@vgregion.se

Valberedning

Cecilia Bolander
Närhälsan Angered vårdcentral
031-22 23 09 
cecilia.bolander.behhate@vgregion.se

 Didó Papatheodorou
Vuxenpsykiatrisk mottagning Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus
0322–226810 
dido.papatheodorou@vgregion.se