Psykologföreningen i Region Stockholm

Psykologföreningen Region Stockholm är Sveriges största fackliga förening för psykologer med ca 1000 medlemmar.

Kontakt

Ordförande, förhandlare
Liisa Holtay
Arbetsplats: Habilitering & Hälsa
E-post: 
liisa.holtay@sll.se
08-123 404 84
070-967 64 72

Läs mer om

Flextid
Bisyssla