Styrelse

 

Ordförande, förhandlare
Liisa Holtay
liisa.holtay@sll.se
08-123 404 84
0709-676 472
Facklig företrädare SLSO
Svenska Akademikers Centralorganisation

 

Sekreterare 
Pirjo Savlin
pirjo.savlin@sll.se
08-123 371 89
Centrum för arbets- och miljömedicin SLSO

  

Ledamot
Anna Axelsson 
anna.axelsson@sll.se
08-123 485 55
Mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom Alvik
Norra Stockholm psykiatri

  


Ledamot 
Eva Strand
Eva.strand@tiohundra.se
0176/326329
Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende,Tiohundra AB
Norrtälje Sjukhus

 

 

 

 

 

Ledamot
Håkan Walles
hakan.walles@karolinska.se
08-585 801 96
Vuxensektion Psykologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset