Leg. psykolog

Medellönen för en psykolog är i 2023 års lönenivå 47 050 kr.

Arbetsmarknadssektor Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Kommun 49 050 44 400 48 500 54 800
Privat 48 850 42 000 47 800 55 500
Region 45 300 39 100 44 000 53 000
Statlig 49 500 43 800 48 300 56 500
Samtliga 47 050 39 950 46 400 54 600

Chefer och PTP-psykologer är undantagna. Avrundning till närmaste femtiotal kronor.

Stat och kommun har de högsta medellönerna och regionsektorn har den lägsta medellönen. Lönespridningen är i stort densamma inom varje sektor. Sett till arbetsområden är lönespridningen betydligt mer varierande.

Arbetsområde Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Annat område 50 900 40 750 49 000 61 300
Arbetslivsinriktad rehabilitering 47 000 43 850 47 000 49 700
Barn- och ungdomshabilitering 44 000 38 800 42 900 50 650
Barn- och ungdomsmedicin 46 500 40 800 46 250 52 200
Barn- och ungdomspsykiatri 45 550 39 000 43 650 54 200
Behandlings-/ungdomshem 50 050 44 000 50 000 56 300
Forskning och utbildning 51 050 34 500 50 700 60 900
Företagshälsovård 49 550 45 000 48 800 55 000
Kriminalvård/Rättspsykiatri 46 950 41 000 47 100 52 150
Missbruk och beroende 45 650 39 500 44 500 52 800
Mödra- och barnhälsovård 45 850 39 600 46 000 51 600
Neuropsykologi 47 700 39 500 46 300 56 000
Organisation och ledarskap 57 050 48 800 55 000 66 000
Primärvård 45 750 40 400 45 400 51 400
Psykologisk behandling Vuxna 44 950 39 200 44 000 52 000
Psykoterapi 47 450 39 200 47 500 55 050
Rehabilitering 45 750 40 100 44 550 52 000
Rekrytering och urval 49 300 44 800 46 850 55 900
Skola/förskola 49 200 44 500 48 800 54 850
Socialtjänst/Familjerådgivning 48 450 44 200 49 000 52 100
Ungdomsmottagning 43 450 38 500 43 000 48 200
Vuxenhabilitering 44 600 38 500 43 950 51 850
Samtliga 47 050 39 950 46 400 54 600

Avrundning till närmaste femtiotal kronor.

Medellönen ligger högst för psykologer inom arbetsområdet Organisation och ledarskap, därefter kommer arbetsområdena Behandlings-/Ungdomshem, Forskning och utbildning samt Företagshälsovård. Lägst medellön har psykologer som arbetar inom Ungdomsmottagning och Barn- och ungdomshabilitering, även vuxenhabilitering samt Psykologisk behandling vuxna ligger lågt. Lönespridningen är störst inom arbetsområdena Forskning och utbildning, Organisation och ledarskap samt Neuropsykologi.

 TILLBAKA