Leg. psykolog

Arbetsmarknadssektor Medellön 10:e percentil 90:e percentil
Kommun 45 917 42 000 49 900
Privat 44 664 39 500 50 000
Regioner 41 262 37 000 46 590
Statlig 45 851 42 050 50 800
Samtliga 43 140 37 800 48 545

Snittlönen för legitimerade psykologer ligger på cirka 43 100 kronor per månad 2021. Variationerna mellan och inom olika arbetsgivare är dock stora. Det är brist på psykologer och det driver på löneutvecklingen lokalt.

Tar man Regionerna som exempel så skiljer sig medellönen med cirka 6 400 kr i månaden beroende på vilken region som psykologen arbetar i. Högsta lönenivåer för år 2021 uppvisar Region Blekinge. Där ligger medellönen på cirka 47 800 kr i månaden. Den lägsta medellönen återfinns i Region Västerbotten, cirka 41 400 kr i månaden. Inom kommunal sektor är det kommunerna i Värmlands län som har högst medellön på 50800 och kommunerna i Västmanlands län lägst medellön cirka 44 000 kronor per månad skillnaden i medellön är blir cirka 6 800.

TILLBAKA