PTP-psykolog

Syftet med PTP-året är att psykologen ska lära sig nytt och samtidigt arbeta ”skarpt” som psykolog för första gången. PTP är ett yrkesår av lärande genom praktisk och allsidig träning av olika kompetenser som lärdes ut på psykologprogrammet. Som en viktig del i detta lärande, arbetar PTP-psykologen under eget yrkesansvar med stöd av handledare. Kraven på en PTP-psykolog är alltså högt ställda, det bör avspegla sig i lönen.

För de flesta är det, det första arbetet efter studierna. Att komma in på rätt lönenivå är viktigt då ingångslönen kan komma att påverka din fortsatta löneutveckling framöver. Många medlemmar som söker PTP-platser vittnar om att arbetsgivare anger att man tillämpar fasta ingångslöner. Det är inte förenligt med våra löneavtal och du som PTP-psykolog kan därför och bör alltid förhandla din ingångslön.

(Observera att ett streck - betyder att statistikunderlaget är begränsat.)

Arbetsmarknadssektor 10:e percentil Medellön 90:e percentil
Kommun 33 000 35 961 38 900
Privat 27 500 31 949 35 000
Region 27 500 29 640 32 000
Statlig - 34 067 -
Samtliga 27 500 30 650 35 000

 

Av lönestatistiken framgår att en PTP-psykolog i snitt tjänar cirka 30 650 kr i månaden. Vilket är en liten förändring i förhållande till 2021 (30 400). Regionerna som stora arbetsgivare för PTP-psykologer erbjuder generellt lägre löner än kommuner och privata aktörer. Det är viktig att du som PTP-psykolog tar tillfället i akt och försöker förhandla till dig en ingångslön som motsvarar de högt ställda kraven PTP-tjänsten innebär. Vill du ha stöd i dina förberedelser inför löneförhandlingen är du alltid välkommen att höra av dig till förbundets medlemsrådgivning.

PTP-löner i regioner

PTP-psykologer anställda vid någon av landets regioner tjänar i genomsnitt cirka 29 600 kr. Spannet regionerna emellan varierar dock stort, från 27 500 kr där de lägsta lönenivåer återfinns i Region Stockholm till de högsta nivåerna som ligger på 33 000 och som återfinns i Region Värmland.
Överlag ligger storstadsregionerna lägre i sina lönenivåer gentemot PTP-psykologer än regioner med längre avstånd, sämre pendlingsmöjligheter och/eller få högskolor i närområdet som utexaminerar psykologer, det är helt enkelt färre som söker dit och då går lönerna upp.

(Observera att ett streck - betyder att statistikunderlaget är begränsat.)

Region Medellön 10:e percentil 90:e percentil
Blekinge län 30 725 - -
Dalarnas län  30 117 - -
Gävleborgs län 30 118 29 400 30 400
Jämtlands län 29 027 28 600 29 600
Jönköpings län 30 982 30 500 31 500
Kronobergs län 30 400 - -
Norrbottens län 29 833 - -
Skåne 29 927 29 000 30 000
Stockholms län 27 627 27 500 27 500
Södermanlands län  31 154 31 000 31 500
Uppsala län 28 607 28 000 29 000
Värmlands län  32 244 31 800 33 000
Västerbottens län  31 100 30 400 31 900
Västernorrlands län 30 114 - -
Västmanlands län 29 675 - -
Västra Götalands län 29 079 28 500 30 000
Örebro län  28 600 - -
Östergötlands län  32 600 - -
Samtliga 29 586 27 500 32 000

 

TILLBAKA