PTP-psykolog

Av lönestatistiken framgår att en PTP-psykolog har en medellön på 31 350 kr i månaden. Det är en liten förändring i förhållande till 2021 (30 650 kr). 

Arbetsmarknadssektor 10:e percentil Medellön 90:e percentil
Kommun 36 000 38 500 40 150
Privat 30 000 32 500 35 000
Region 27 500 30 300 33 000
Statlig - 36 850 -
Samtliga 27 500 31 350 35 000

Avrundning till närmaste femtiotal kronor. Observera att ett streck betyder att statistikunderlaget är begränsat.

Regionerna som stora arbetsgivare för PTP-psykologer erbjuder generellt lägre löner än kommuner och privata aktörer. PTP-psykologer anställda vid någon av landets regioner tjänar i genomsnitt cirka 30 300 kr.

Län, arbetsgivare 10:e percentil Medellön 90:e percentil
Stockholms län 27 500 27 750 29 800
Uppsala län - 28 750 -
Östergötlands län  33 000 33 260 34 000
Jönköpings län - 31 650 -
Kalmar län - 31 250 -
Skåne 29 000 29 800 31 000
Hallands län - 32 150 -
Västra Götaland 29 300 30 150 31 300
Värmlands län  32 500 32 750 33 000
Örebro län  - 29 000 -
Västmanlands län 29 900 29 750 29 900
Dalarnas län  - 30 700 -
Västernorrlands län - 30 550 -
Jämtlands län - 29 450 -
Västerbottens län  - 31 050 -
Samtliga 27 500 30 300 33 000

Avrundning till närmaste femtiotal kronor. Observera att ett streck betyder att statistikunderlaget är begränsat.

Variationerna mellan regionerna är stora, från 27 750 kr i Region Stockholm till de högsta nivåerna som ligger på 33 500 kr och återfinns i Region Östergötland. Region Stockholm, Uppsala och Skåne ligger lägst vad gäller PTP-psykologers medellön. Tillgången på nyutexaminerade psykologer är stor i dessa regioner jämfört med andra delar av Sverige, vilket leder till att lönerna fortsätter att ligga på en låg nivå.

TILLBAKA