Specialistpsykolog

Sveriges Psykologförbund verkar på olika sätt för att inrätta fler specialisttjänster med rätta villkor. Det ska löna sig att utbilda och fortbilda sig samt att ta på sig nya, svårare arbetsuppgifter och ett större ansvar.

De flesta specialistpsykologerna arbetar inom regionerna, de specialisttjänster som finns i nuläget finns också inom regionerna. Som framgår av tabellerna ligger specialistlönerna fortfarande lågt i förhållande till det högre ansvaret. Det skiljer endast drygt ett tusen femhundra kronor i medellön mellan en specialistpsykolog med specialistbefattning och en utan sådan befattning.

Specialistpsykolog med specialistbefattning

Arbetsmarknadssektor Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Privat - - - -
Region 53 950 46 750 54 450 61 200
Statlig - - - -
Samtliga 54 200 46 850 54 850 60 900

Observera att ett streck betyder att statistikunderlaget är begränsat.

Specialistpsykolog utan specialistbefattning

Arbetsmarknadssektor Medel 10:e percentil Median 90:e percentil
Kommun 57 350 - 55 150 -
Privat 53 200 50 150 53 100 59 000
Region 52 900 48 000 52 000 57 900
Statlig 50 350 47 500 50 000 53 500
Samtliga 52 750 48 000 52 000 59 000

Den främsta anledningen till den låga löneskillnaden mellan specialistpsykologer med och utan specialistbefattning är troligtvis att de arbetsgivare som erbjuder en specialistbefattning inte löneförhandlar en ny tjänst med nytt innehåll. En nyligen utbildad specialistpsykolog kan också vara så angelägen att få tillämpa de nyvunna kunskaperna att hen inte vill kräva en löneförhandling. En ökad medvetenhet vad specialistpsykologer bidrar med till verksamheten kommer på längre sikt att påverka lönenivåerna positivt.  

TILLBAKA