Specialistpsykolog

Sveriges Psykologförbund verkar på olika sätt för att inrätta fler specialisttjänster med rätta villkor. Det ska löna sig att utbilda och fortbilda sig samt att ta på sig nya, svårare arbetsuppgifter och ett större ansvar.

De flesta specialistpsykologerna arbetar inom regionerna, de specialisttjänster som finns i nuläget finns också inom regionerna. Som framgår av tabellerna ligger specialistlönerna fortfarande lågt i förhållande till det högre ansvaret. Det skiljer endast drygt 2 tkr i medellön mellan en specialistpsykolog med specialistbefattning och en utan sådan befattning.

Specialistpsykolog med specialistbefattning

Arbetsmarknadssektor 10:e percentil Medellön 90:e percentil
Privat - 55 150 -
Region 46 000 51 950 58 800
Statlig - - -
Samtliga 46 000 52 350 59 600

Observera att ett streck betyder att statistikunderlaget är begränsat.

Specialistpsykolog utan specialistbefattning

Arbetsmarknadssektor 10:e percentil Medellön 90:e percentil
Kommun 46 200 50 100 56 200
Privat 43 200 52 000 57 500
Region 43 890 49 350 55 400
Statlig 45 000 48 350 51 450
Samtliga 44 000 49 950 56 000

Den främsta anledningen till den låga löneskillnaden är troligtvis att de arbetsgivare som erbjuder en specialistbefattning inte löneförhandlar en ny tjänst med nytt innehåll. En nyligen utbildad specialistpsykolog kan också vara så angelägen att få tillämpa de nyvunna kunskaperna att hen inte vill kräva en löneförhandling. Sannolikt bidrar även svårigheter att förklara för ledningen vad en specialistpsykolog kan till den låga löneutvecklingen. 

TILLBAKA