Lönesamtal

Ditt lönesamtal ska handla om dig, ditt uppdrag och ditt resultat. Det kräver precis som andra samtal förberedelser. När det fungerar som bäst sätter du och din chef mål i medarbetar/utvecklingssamtalet, ni följer upp målen med kontinuerlig dialog under året. Då blir lönesamtalet en bekräftelse på vad ni tidigare pratat om.

Titta tillbaka på året som gått för att hitta de bästa argumenten. Utgå från målen och beskriv hur du levt upp till dem. Ta med vad du har gjort riktigt bra under året och hur det har bidragit till verksamhetens resultat. Resonera om vilka förutsättningar du haft och vad som legat utanför din påverkan. Lyft utmaningar du mött och hur du hanterat dem. Skulle du inte ha gjort allt det som förväntades av dig så var ärlig med det.

Beskriv gärna en förflyttning (från X till Y). Mätbara resultat, exempelvis antal klienter du träffat, är enkla att synliggöra men lyft också andra resultat som till exempel hur du:

 • hanterat oförutsedda eller akuta situationer
 • förnyat och/eller förändrat verksamheten
 • entusiasmerat och stöttat kollegor
 • samarbetat med andra delar av verksamheten

Nästa steg är att formulera ditt löneanspråk. Utgå från Psykologförbundets lönestatistik och försök att formulera en lönenivå som du tycker är rimlig och argumentera för den i lönesamtalet.

Så här kan du förbereda dig inför ditt lönesamtal checklista:

☛ Läs igenom lönepolicy, lönekriterier, verksamhetsplan och annan dokumentation som beskriver vilka mål samt resultat som ska uppnås. Det styr lönesättningen och chefens bedömning.

☛ Utgå ifrån överenskommelser i medarbetarsamtalet. Vilken återkoppling har du fått? Använd dokumentation från utvecklings- och/ eller målsamtal samt avstämningar ni haft under året.

☛ Beskriv vad du åstadkommit och hur du bidragit till verksamheten under året, för att nå dina mål utifrån de förutsättningar du haft. Använd lönekriterierna när du sätter ord på din prestation.

☛ Analysera marknadslöneläget. Be om en motivering och förslag på vad du ska göra för att få en bättre löneutveckling om du får ett lägre lönebud än du räknat med.

☛ Ta hjälp av Sveriges Psykologförbunds rådgivning om du har frågor om ditt anställningsavtal, tjänstepension, semester, förmåner med mera. Som medlem i ett Sacoförbund har du tillgång till Sveriges bästa lönestatistik i Saco Lönesök.

Tips! – Testa din argumentation på en vän eller kollega

Hur uppfattas det du säger, gör och för fram? Vilka känslor väcks? Byt roll, hur reagerar du som chef på vad din vän säger? Vill du ha stöd i dina förberedelser så tveka inte att höra av dig till rådgivningen så rustar vi dig inför samtalet.

Tillbaka

10 frågor att ta med till ditt lönesamtal

 1. Vad har du och din chef kommit överens om vid ditt medarbetarsamtal?
 2. Har du uppfyllt dina mål eller genomfört dina överenskomna uppdrag?
 3. Vilken effekt har ditt arbete och uppdrag resulterat i?
 4. På vilket sätt har du lyft verksamheten?
 5. Hur väl lever du upp till era lönekriterier?
 6. Om du inte har kunnat genomföra överenskomna mål eller dylikt. Vad var orsaken till det?
 7. Har du under året fått nya, svårare arbetsuppgifter?
 8. Hur förhåller sig din lön i relation till omvärlden?
 9. Hur väl ligger din lön i relation till din erfarenhet med legitimation?
 10. Finns det andra villkor eller förmåner som arbetsgivaren evetuellt skulle  kunna erbjuda dig?

Vill du prata med oss om lön?

Ring rådgivningen på 08-567 06 400
(OBS! Du kommer först till växeln)

Ordinarie telefontider:
Måndag - fredag 09.00-12.00 

Eller skicka ett mail till:
radgivningen@psykologforbundet.se