Lär dig mer om statistiska begrepp

Att tänka på när du använder lönestatistik

Vilken del i lönespannet kan vara den rätta för mig? Eller vilken percentil är mer relevant för mig att fokusera kring inför mitt lönesamtal/löneförhandling? Det är en återkommande fråga i förbundets medlemsrådgivning.

1. Till att börja med är det viktigt att reflektera över vilken statistikkälla som du använder dig av och vad den visar. Att diskutera lönenivå, lönespridning och percentiler kring din egen lön behöver med nödvändighet utgå ifrån – identiska individer. Det vill säga att jämförelsen sker utifrån de individer som ingår i statistikunderlaget som har samma profession/titel i samma region, län etc. Oftast är det inte möjligt då underlaget är för begränsat. När det är möjligt redovisar vi i vår statistik underlaget för PTP-psykologer, legitimerade psykologer och om möjligt för specialistpsykologer och chefer.

2. Att noga granska lönespridningen för en viss tjänst är särskilt viktigt inför en nyanställning där inslaget av förhandling om lön är mer utpräglad än vid ett lönesamtal när du redan är anställd. Men även i de samtalssituationer kan en reflektion om din lön i relation till lönespannet som helhet vara relevant.

3. Lönestatistik är endast ett riktmärke och inte bindande för någon part!

 

10:e percentil

Innebär att 10 procent av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 10:e percentilen och att 90 procent tjänar mer

25:e percentil/undre kvartil

Innebär att 25 procent av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den undre kvartilen och att 75 procent tjänar mer.

50:e percentil/median

Medianen även kallat den 50:e percentilen är det mittersta värdet. Hälften tjänar mindre än medianlönen och den andra hälften tjänar mer.

Medelvärde

Medelvärdet är summan av de observerade värdena dividerad med antalet observationer.

75:e percentil/övre kvartil

Innebär att 75 procent av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den övre kvartilen och att 25 procent tjänar mer.

90:e percentil

Innebär att 90 procent av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 90:e percentilen och att 10 procent tjänar mer. 

TILLBAKA

Vill du prata med oss om lön?

Ring medlemsrådgivningen på 08-567 06 400
(OBS! Du kommer först till växeln)

Ordinarie telefontider:
Måndag - fredag 09.00-12.00 

Eller skicka ett mail till:
medlemsradgivningen@psykologforbundet.se