Välkommen till Psykologföretagarna

Psykologföretagarna inom Psykologförbundet är servicebolaget för psykologer som är egna företagare

 Servicebolagets främsta uppgift är att stötta dig som egenföretagare med information och rådgivning med fokus på företagarfrågor.

Visionen är att göra psykologerna starka på marknaden genom bland annat opinionsbildning, Psykologiguiden.se och möjligheter till nätverk.

För att kunna ansluta sig krävs medlemskap i Psykologförbundet.

Har du frågor om GDPR?

Som medlem i Psykologföretagarna kan du kontakta vår medlemsrådgivning.

Ring oss på 08-567 06 400

 

Du kan också maila ditt ärende till medlemsradgivningen@psykologforbundet.se, skriv "GDPR" i ämnesraden