Välkommen till Psykologföretagarna

Psykologföretagarna inom Sveriges Psykologförbund är en tjänst för psykologer som är egna företagare

 Psykologföretagarnas främsta uppgift är att stötta dig som egenföretagare med information och rådgivning med fokus
på företagarfrågor.

Visionen är att göra psykologerna starka på marknaden genom
bland annat opinionsbildning, Psykologiguiden.se och möjligheter
till nätverk.

För att kunna ansluta sig krävs medlemskap i Sveriges Psykologförbund.

Har du frågor om GDPR?

Under rubriken "Driva egen firma" finns mer information!

Som medlem i Psykologföretagarna kan du också kontakta vår medlemsrådgivning, via mail eller telefon:

Maila dina frågor till

medlemsradgivningen@psykologforbundet.se, och ange "GDPR" i ämnesraden eller 

ring oss på 08-567 06 400