Hej från Stockholms Universitet!

Hej från SU!

Den lokala studentföreningen vid Stockholms Universitet ligger för närvarande
vilande.

Är du student vid Stockholms Universitet och har frågor om
Psykologförbundet? Eller är du intresserad av att starta upp lokalföreningen vid SU igen?

Kontakta: studeranderadet@psykologforbundet.se