Psykologassistent

När du har studerat minst sex terminer på psykologprogrammet har du möjlighet att tjänstgöra som psykologassistent. Förbundsstyrelsen har antagit Rekommendationer vid tjänstgöring som psykologassistent. Dessa innefattar bland annat frågor om behörighet, ansvarsfördelning, exempel på arbetsuppgifter och vem som kan vara psykologassistent.