Vill du vara med och påverka din utbildning och ditt framtida yrke som psykolog?

Engagera dig då som student i Sveriges Psykologförbund! Här kan du använda dina erfarenheter och styrkor till att påverka de utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor som känns relevanta för dig. Dessutom kan du samla på dig kunskap om hur studentfackligt arbete fungerar i Sverige.

Som engagerad i Psykologförbundets Studeranderåd
har du möjlighet att:

  • Påverka. Du företräder studentmedlemmar i olika frågor, bland annat gentemot Psykologförbundets förbundsstyrelse, Regeringskansliet i form av remissvar, EFPSA och Saco studentråd. 
  • Tillvarata medlemmarnas intressen. Du driver frågor om exempelvis psykologassistenttjänsten, PTP, kvalité på psykologutbildningen, psykosocial arbetsmiljö under studietiden och professionsutveckling.
  • Samverka. Du träffar psykologstudenter och yrkesverksamma psykologer runt om i hela landet. Du träffar även fackligt engagerade studenter inom andra yrkesområden genom Saco studentråd.
  • Utvecklas i rollen. Du får nya kunskaper och erfarenhetsutbyte genom facklig utbildning. 
  • Kompetensutvecklas. Du får praktisk erfarenhet av styrelsearbete, projektledning, strategisk och långsiktig planering och möjlighet att använda din utbildning i praktiken.

Hör av dig till studeranderadet@psykologforbundet.se om du vill veta mer!