Specialistkurser på IHPU

En viktig del av specialistutbildningen för psykologer är de specialistkurser som fördjupar och breddar den blivande specialistpsykologens kunskaper och steg i att axla sin nya roll som specialist.

Nedan hittas de specialistkurser som erbjuds i IHPUs regi just nu.