Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö? Innebörden av begreppet kan variera. Vid en första anblick är ofta den fysiska arbetsmiljön det mest framträdande på en arbetsplats. Hur är belysningen, ljudnivån, den fysiska belastningen? Vid närmare granskning börjar en annan arbetsmiljö träda fram, den sociala och organisatoriska, som handlar mer om relationer, organisering och attityder. Hur trivs vi med arbetet och varandra?

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi trivs och mår bra på jobbet, att vi känner oss trygga och för att vi, när arbetsdagen är slut, kan gå hem med gott samvete och ägna oss åt en meningsfull fritid.

Arbetsmiljön påverkar i stor utsträckning möjligheterna att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Som psykolog har du ett stort ansvar kopplat till din yrkesutövning. Genom din legitimation och din kompetens ställer arbetsgivaren ofta höga krav. Men det betyder också att du ska ha rimliga förutsättningar att uppfylla dessa. Finns det tid att föra journaler på ett bra sätt? Är antalet patienter rimligt i förhållande till antalet arbetande psykologer?

På följande sidor kan du läsa mer om olika aspekter av arbetsmiljö. Till exempel vad det innebär att vara skyddsombud, vem som är ansvarig för arbetsmiljön, om det systematiska arbetsmiljöarbetet, föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö samt tips om var man kan vända sig för att lära sig mer om arbetsmiljö.