Ditt medlemskap ger dig

Sveriges Psykologförbund har fokus på dig som psykolog genom hela yrkeslivet från studietiden till pension oavsett om du är anställd, egenföretagare, chef eller mellan jobb. Vi arbetar för att stärka psykologens roll och utveckling, och genom ditt medlemskap bidrar du i vårt fortsatta arbete.

Trygghet

Personlig rådgivning i allt som rör din anställning, lön, inkomstförsäkring och pension.
Vi ger dig lönestatistik för psykologer så att du kan vässa dina argument och uppstår
det problem på jobbet får du stöd och förhandlingshjälp. Vi erbjuder även hjälp vid
etiska dilemman och juridiska frågor. Du som är medlem i Psykologföretagarna får
en egen företagarförsäkring.

Professionell utveckling

Möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Genom att gå med i förbundets
nätverk och nationella föreningar kan du fördjupa dig inom olika ämnen och yrkesområden, samt byta erfarenheter med kollegor runt om i landet. Även lokala psykologföreningar anordnar medlemsträffar med olika teman. Åtta gånger per år får du tidskriften Psykologtidningen.

En stark röst för psykologkåren

Förbundet driver viktiga frågor och är en röst för alla psykologer i Sverige. Vi bevakar
och påverkar medlemmarnas intressen över hela arbetsmarknaden, och beskriver
psykologers breda kompetens och psykologins betydelse för samhällsutvecklingen.
Det gör vi exempelvis genom att träffa beslutsfattare, vara remissinstans och ta
ställning i debattartiklar.

Rabatter och förmåner

Förmånliga villkor på försäkringar, bo- och medlemslån.

Välkommen som medlem!

Kostnadsfri försäkring i tre månader

Som ny medlem i Sveriges Psykologförbund får du automatiskt en livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring hos Skandia.
Under de tre första månaderna är det helt kostnadsfritt. Om du är nöjd med försäkringsskyddet behöver du inte göra någonting och börjar då betala din försäkring efter den kostnadsfria perioden. 
Du kommer att få mer information i ett brev från Skandia.
Läs mer här