Specialistrådet

Specialistrådet är förbundsstyrelsens beredningsorgan i frågor som rör specialistordning och specialistutbildning.
Enligt kongressbeslutet ska Specialistrådet svara för strategisk planering och övergripande frågor kring specialistutbildningens fortsatta utveckling.

Kontakt

Carl Åborg, sammankallande
Arbets- och organisationspsykologi
carlaborg@yahoo.se

Maria Marinopoulou
Klinisk psykologi/neuropsykologi
maria.marinopoulou@regionvarmland.se

Sofia Strand
Klinisk psykologi/psykologisk behandling
sospsykologkonsult@gmail.com

Malin Öhman
Pedagogisk psykologi
malin.ohman@motala.se