Specialistrådet

Specialistrådet är förbundsstyrelsens beredningsorgan i frågor som rör specialistordning och specialistutbildning.
Enligt kongressbeslutet ska Specialistrådet svara för strategisk planering och övergripande frågor kring specialistutbildningens fortsatta utveckling.

Specialistrådet

Sammankallande
Sara Henrysson Eidvall
Arbets- och organisationspsykologi
sara.henrysson@henryssonakerlund.se

Ledamöter
Maria Marinopoulou
Klinisk psykologi/neuropsykologi
maria.marinopoulou@regionvarmland.se

Sofia Strand
Klinisk psykologi/psykologisk behandling
sospsykologkonsult@gmail.com

Malin Öhman
Pedagogisk psykologi
malin@ohman.ws