Specialistrådet

Specialistrådet är förbundsstyrelsens beredningsorgan i frågor som rör specialistordning och specialistutbildning.
Enligt kongressbeslutet ska Specialistrådet svara för strategisk planering och övergripande frågor kring specialistutbildningens fortsatta utveckling.

Specialistrådet

Ordförande
Sara Henrysson Eidvall
Specialist arbets- och organisationspsykologi
sara.henrysson@henryssonakerlund.se

Vice ordförande
Maria Marinopoulou
Specialist neuropsykologi
maria.marinopoulou@regionvarmland.se

Donny Bergsten
Specialist pedagogisk psykologi