Företagarrådet

Företagarrådet är ett rådgivande organ till förbundets ledning och har som uppgift att ge kunskaper kring förutsättningar att bedriva företag samt bevaka företagarfrågor. Rådet är även förbundsstyrelsens beredningsorgan i företagarfrågor och ska bidra med kunskaper kring psykologföretagande till såväl förbundsstyrelsen som kansli.

Företagarrådet väljs av kongressen och består av fem ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande. Ledamöterna bedriver företag på minst halvtid och väljs på en kongressperiod. Företagarrådet sammanträder regelbundet men kan även sammankallas på initiativ av förbundsstyrelsen.

Rådet sammanträder regelbundet och kan även sammankallas på initiativ av förbundsstyrelsen. Arbetet regleras via arbetsinstruktion för företagarråd som fastställs av förbundsstyrelsen. Varje år  lämnas en verksamhetsberättelse till förbundsstyrelsen och inför varje kongressperiod lämnar rådet en verksamhetsberättelse till kongressen.

Rådet ska ge förslag på hur Sveriges Psykologförbund kan utveckla stödet och hjälpen till medlemmar som är egenföretagare, svara på remisser och förfrågningar från förbundsstyrelsen i företagande-frågor och komma med förslag till förbundsstyrelsen hur rådets fortsatta arbete kan utvecklas.

Företagarrådet:

Maria Åkerlund, ordförande
Johannes Engh, vice ordförande
Christian Fahlén, ledamot
Kerstin Grudén, ledamot
Lars Karlsson, ledamot