Studeranderådet

Studeranderådet bevakar psykologstudenternas intressen, driver frågor som rör utbildningen, samordnar konferenser och förbereder förbundsfrågor som ska behandlas centralt och arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen.