Studeranderådet

Studeranderådet bevakar psykologstudenternas intressen, driver frågor som rör utbildningen, samordnar konferenser och förbereder förbundsfrågor som ska behandlas centralt och arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen.

Studeranderådet är förbundsstyrelsens beredningsorgan i studerandefrågor och 
har i uppgift att stödja förbundssstyrelsens arbete med frågor såsom:

  • att följa och förmedla utvecklingen av psykologutbildningen
  • att initiera diskussion om utvecklingsvägar för professionen
  • att på uppdrag av förbundsstyrelsen avge yttranden och förslag i frågor inom rådets kompetensområde.