Lilla Psykologpriset

Lilla Psykologpriset på 10 000 kr går till en psykologstudent som under sin studietid bidragit till att förbättra människors livskvalitet.

Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom att:

  • förbättra livskvalitet för allmänheten och sprida psykologisk kunskap
  • förbättra livskvalitet för utsatta grupper
  • stötta sina studerandekamrater och skapa bra klimat på studieorterna
  • förbättra livskvalitet genom psykologisk behandling och forskning
  • förbättra och bredda utbildningen så att viktiga områden kommer med

Nomineringsperioden under 2020 var 17 januari – 17 februari.
På grund av pandemin och inställt PS20 skedde prisutdelningen i december. 

Juryn bestod av Sveriges Psykologförbunds dårvarande ordförande Anders Wahlberg, representant för PS20 Emilia Tornell samt dåvarande ordförande för studeranderådet Isabel Sörensen. Juryns beslut kan ej överklagas.