Lilla Psykologpriset

Lilla Psykologpriset på 10 000 kr går till en psykologstudent som under sin studietid bidragit till att förbättra människors livskvalitet.

Det kan ske på olika sätt, exempelvis genom att:

  • förbättra livskvalitet för allmänheten och sprida psykologisk kunskap
  • förbättra livskvalitet för utsatta grupper
  • stötta sina studerandekamrater och skapa bra klimat på studieorterna
  • förbättra livskvalitet genom psykologisk behandling och forskning
  • förbättra och bredda utbildningen så att viktiga områden kommer med

Nominering

Årets nomineringsperiod var 3-27 maj 2021.
Priset delas ut under PS21 som sker i Uppsala 1-3 oktober 2021 (kan ändras beroende på ändrade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten). 

Juryn

Juryn består av Sveriges Psykologförbunds ordförande Kristina Taylor, representant för PS21 samt ordförande för studeranderådet.  Juryns beslut kan ej överklagas.

Här är de nominerade finalisterna 2021