Stora Psykologpriset

 

Mottagare av Stora Psykologpriset 2019

Stora Psykologpriset 2019 tilldelades Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Stockholms universitet .

Motivering:
"Lars-Göran Öst har under ett halvt sekel bidragit till kunskapsutvecklingen och kunskapsspridningen inom klinisk psykologi. Som forskare och praktiker har han haft ett mycket stort inflytande, såväl nationellt som internationellt, på utvecklingen av psykologisk behandling. Han har skapat evidensbaserade behandlingsmetoder för ångesttillstånd som spritts över världen och blivit förstahandsval för stora patientgrupper.

Lars-Göran har starkt bidragit till grunden för en forskningstradition inom området som stimulerat många forskare att fortsätta utveckla och utvärdera behandlingsmetoder
av stor betydelse för människors psykiska hälsa."

Prisutdelningen skedde i närvaro av H.K.H Prins Daniel den 28 mars i anslutning till Psykologikonferensen som gick av stapeln 28-29 mars i Stockholm. 

Priset på 50 000 kr går till en psykolog som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. 

Finalister 2019

 

Kjerstin Almqvist, legitimerad psykolog och professor vid Karlstad universitet, är nominerad till Stora Psykologpriset 2019. Kjerstin har spridit kunskap om våldsutsatta barns psykiska hälsa, bland annat med ansvar för projektet ”Barn som bevittnat våld mot mamma”. Idag arbetar hon både som kliniker och forskare med att utveckla, implementera och forska kring behandlingsmetoder för våldsutsatta barn, ungdomar och föräldrar. 

 

Malin Gren Landell, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och medicine doktor, är nominerad till Stora Psykologpriset 2019. Malin har lett en statlig utredning om skolfrånvaro som resulterat i flera lagförändringar. Hon har också haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Genom att skriva vårdprogram och böcker samt varit särskild utredare har hon kunnat påverka som psykolog med sin kunskap. Hon har också forskat om social rädsla.

 

Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Stockholms universitet, är nominerad till Stora Psykologpriset 2019. Lars-Göran har haft stort inflytande på utvecklingen av KBT som en behandlingsform. Han har skapat och forskat kring psykologiska behandlingsmetoder som spritts över världen och blivit förstahandsval för stora patientgrupper. Han har utvecklat evidensbaserade behandlingsmetoder för flera olika ångesttillstånd.

 

Om Stora Psykologpriset

Juryn 2019 valde att uppmärksamma tre psykologer som har haft stor betydelse för forskning kring social rädsla, problematisk skolfrånvaro, utvecklingen av KBT och behandlingsmetoder för våldsutsatta barn och ungdomar.

Juryn bestod av Sveriges Psykologförbunds dåvarande ordförande Anders Wahlberg, representant för Pearson Parvin Yazdani,  representant för Hogrefe Elisabeth Bech samt leg. psykolog Rebecca Grudin och pristagare 2017 Liria Ortiz. Juryns beslut kan ej överklagas.

 

Stora Psykologpriset 2019 sponsrades av: