Erica Mattelin får Stora Psykologpriset 2021!

Stora Psykologpriset 2021 tilldelas Erica Mattelin, legitimerad psykolog och forskare vid Linköpings universitet.


Juryns motivering:

Brister i hur samhället tillgodoser barns rätt, rättigheter, behov av psykologisk trygghet samt tillgång till psykologisk behandling uppmärksammas på olika sätt ständigt i media. Inte minst gäller det barn som kommit till Sverige på flykt från andra länder och svåra omständigheter. Att samla och sprida kunskap om detta behövs för att rättsväsendet, myndigheter och hälso- och sjukvården ska kunna bemöta barn på ett sätt som respekterar deras rättigheter och utgår från deras behov.

Erica Mattelins kombinerade praktik inom forskning, psykologisk behandling, utredningar och utbildning, ger henne ett kunskapsdjup och en trovärdighet som gör skillnad inte bara för de barn hon möter i behandlingsrum och forskningsintervjuer, utan potentiellt också för myndigheter och andra samhällsfunktioner som kan påverka hur Sverige framgent klarar att uppfylla barnkonventionen.


På grund av pandemin delades skulpturen, diplom och blommor ut till Erica Mattelin vid en liten, smittsäkrad ceremoni på Psykologförbundets kansli. Förutom äran får Erica Mattelin även en prissumma på 50 000 kronor.

Hur känns det?

- Det känns helt fantastiskt! Den här frågan är något som jag brinner så djupt för så att just den här frågan uppmärksammas och det arbetet jag ändå gör, känns jättekul!

Vad betyder priset för dig?

- För mig betyder jättemycket, framför allt för att jag har jobbat väldigt, väldigt mycket och hårt med de här frågorna. Egentligen nästan sedan jag gick ut psykologprogrammet. Och att då känna att någon ser hur man sliter och att man jobbar. Det är ju ganska många kvällar då man sitter där klockan tio och undrar varför jobbar jag så fruktansvärt mycket. Det här blir ju liksom lite grann ett svar på att det syns och märks. Jag hoppas att det också är ett tecken på att man tänker att det här gör skillnad för barn. Så det betyder fantastiskt mycket för mig.

Och vad tror du det här betyder längre fram?

- Alltså det jag hoppas är att det här får betydelse för frågan våld mot barn, barn i utsatthet. Och för de frågorna som jag brinner för i stort. Också frågan kring att vi ska ha bra kunskapsunderlag när vi bedriver påverkansarbete gällande barn. Jag hoppas att det gör att de här frågorna får ännu mer fokus. Att jag har en möjlighet att ta med mig den här nomineringen och sätta ännu mer fokus på dem. Och att jag kan använda det som en del av en plattform för att driva de här frågorna vidare.

Ericas engagemang och arbete har som utgångspunkt från barns välmående och rättigheter. Hennes och hennes kollegors mål har alltid varit att genom att träffa barn kunna samla in erfarenheter av vad som behöver göras, sprida den kunskapen och därmed hjälpa så många som möjligt.

Efter sin examen arbetade hon inom barnpsykiatrin, och 2015 blev Erica anställd på Rädda Barnen där hon mötte barn i speciellt utsatta livssituationer.

För att på ett ännu bättre sätt kunna sprida kunskap förankrad i forskning började Erica 2018 som doktorand på Barnafrid vid Linköpings universitet. Där arbetar hon med studien ”Den långa resan”, vars syfte är att bättre förstå situationen för barn som kommer till Sverige som flyktingar och vad de behöver för att må bra. I sin forskning intervjuar Erica barn och ungdomar som kommit till Sverige på flykt, och de får berätta om hur de har upplevt flykt och hur de har det i Sverige idag.

Här kan du läsa mer om Erica och de publikationer hon medverkat i.

Läs mer om Stora Psykologpriser här.