Sarah Vigerland

Sarah besitter flera olika roller som klinisk psykolog, forskare och enhetschef. Hon arbetar för att utveckla, utvärdera och sprida evidensbaserad psykologisk behandling till barn och unga med olika psykiatriska problem.

FOTO: Martin Hammar 

Född: 
1984, Stockholm
 

Examen: 2009, Stockholms Universitet 

Nuvarande arbetsplats: Enhetschef på BUP Internetbehandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm och affilierad forskare vid Karolinska Institutet  


Sarahs forskning fokuserar på internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för barn och ungdomar och har bedrivits inom ramen för Barninternetprojektet (BIP), där flera forskningsprojekt utvecklat och utvärderat IKBT för barn och ungdomar med olika problem. BIP är ett samarbete mellan Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och Karolinska Institutet som har pågått sedan 2010 och Sarah har haft en stor roll i utvecklingen av BIP och den tekniska behandlingsplattformen.  

Sarahs forskning har framförallt gällt utvärdering av IKBT för barn med ångeststörningar och hon har även deltagit i forskningsprojekt om internetförmedlade interventioner för andra tillstånd, till exempel för ungdomar med tvångssyndrom och funktionella magbesvär. Som forskningshandledare har Sarah varit delaktig i projekt kring IKBT för ångestsyndrom, överdriven oro och depression samt internetförmedlad psykoedukation för unga personer med autism. Sarah disputerade 2015 med avhandlingen "Internet-delivered CBT for Children with Anxiety Disorders – Effect and Prerequisites for Implementation within Public Health Care" och har allt sedan dess arbetat för att utvärderade IKBT-program ska kunna implementeras i reguljär vård. 

2019 var Sarah drivande i att starta enheten BUP Internetbehandling i Stockholm och arbetar sedan dess som enhetschef på mottagningen. BUP Internetbehandling erbjuder IKBT till familjer vars barn lider av ångesttillstånd, tvångssyndrom och funktionella magsmärtor. De program som erbjuds har utvärderats inom ramen för BIP och kan nu även, via BUP Internetbehandling, spridas till andra regioner.  

Sarah har även medverkat som expert i arbetsgruppen som uppdaterar Socialstyrelsens riktlinjer för barn och ungdomar med ångeststörningar och PTSD. Hon har varit kravställare vid utvecklandet av en nationell behandlingsplattform kallad Stöd och behandling (SOB) som syftade till att kunna tillgängliggöra internetförmedlad behandling över hela landet. I sin tidigare tjänst som programkoordinator vid Centrum för Psykiatriforskning verkade Sarah som brygga mellan forskning och klinisk verksamhet inom BUP. I dagsläget är hon även processägare för ångestsyndrom inom BUP Stockholm samt medlem i styrgruppen för Svenska Internetbehandlingsregistret.  

Tre frågor till Sarah 

Vad motiverar dig i ditt arbete? 
På ett övergripande plan är det viktigt för mig att arbeta med något som känns meningsfullt. I det vardagliga motiveras jag nog mest av att få jobba tillsammans med kollegor som jag tycker om och av känslan av att ha löst ett problem, kommit vidare i en fråga eller kunnat hjälpa någon.  

Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv? 
Jag är mest stolt över att resultaten från det forskningsprogram (Barninternetprojektet, BIP) som jag haft förmånen att få vara en del avnu implementeras inom reguljär vård i Stockholm och sprids till andra regioner i Sverige. Jag är också stolt över alla mina kollegor från både forskning och klinik, och att den kliniska mottagning som vi byggt upp (BUP Internetbehandling) fungerar bra och att de som jobbar där verkar trivas.   

Vad har du framför dig under det kommande året? 
Det kommande året handlar framförallt om att fortsätta med det arbete som är påbörjat inom både klinik och forskning; vi ska fortsätta att ta emot patienter och förbättra vår verksamhet på BUP Internetbehandling, studier ska rulla på och artiklar ska skrivas. Det är många regioner och verksamheter som är intresserade av att ta del av internetbehandlingsprogrammen så det kommer också att ta en del tid under det kommande året - att se till att det blir en bra process. Turligt nog är jag inte ensam i något av detta utan det är många som jobbar tillsammans mot samma mål.