Valberedning

Valberedningen bereder följande val som sker på kongressen och fyllnadsval vid rådskonferenser.

  • Förbundsordförande
  • 1:a och 2:a vice ordförande och sju ledamöter till förbundsstyrelsen
  • Ordförande och ledamöter i Etikrådet 
  • Ordförande och ledamöter till Specialistrådet
  • Ordförande och två vice ordförande till Vetenskapliga rådet 
  • Förtroenderevisor och suppleant
  • Kongresspresidium och justeringspersoner och rösträknare till kongressen

Valberedningen väljs av förbundets medlemmar efter fri nominering under pågående kongress. 

 

Ledamöter i valberedningen 

Ordförande
Anders Wahlberg
anders.wahlberg@praktiskpsykologi.com

Ordinarie ledamöter
Oscar Eriksson, Värmland
Anna Prytz, Skåne
Kenneth Thostemann, Stockholm
Marie Blom, Östergötland
Maria Aldén, Kronoberg

Suppleanter
Lena Svedjehed, Västerbotten
Jessica Grahn, Skåne
Daniel Berggren, Jämtland
Sofia Eithun Rönning, Västra Götaland
Stefan Jern, Skåne
Maria Sandgren, Stockholm