Valberedning

Valberedningen bereder följande val som sker på kongressen och fyllnadsval vid rådskonferenser.

Valberedningen väljs av förbundets medlemmar efter fri nominering under pågående kongress.

 

Aktuella nomineringar


Förbundsordförande

Nu kan du anmäla dig själv eller någon annan till uppdraget som förbundsordförande. Nomineringen är öppen t om 31 oktober 2019. Läs mer om uppdraget

Övriga poster

Nomineringsperiod för övriga poster nämnda ovan är 1 november-31 december. 

 

Ledamöter i valberedningen 

Ordförande
Julia Stenberg juliastenberg@hotmail.com

Ordinarie ledamöter
Linda Gjertsson, Sara Marklund och Oskar Eriksson

Suppleanter
Kerstin Twedmark, Angelica Hörberg, Siri Mogren och Per Fallenius