Valberedning

Valberedningen bereder följande val som sker på kongressen och fyllnadsval vid rådskonferenser.

Valberedningen väljs av förbundets medlemmar efter fri nominering under pågående kongress.

 

Aktuella nomineringar


Förbundsordförande

Nomineringsperioden var öppen t om 31 oktober 2019. Läs mer om uppdraget

Övriga poster

Nomineringsperiod för övriga poster nämnda ovan är 1 november-31 december. 

 

Ledamöter i valberedningen 

Ordförande
Julia Stenberg juliastenberg@hotmail.com

Ordinarie ledamöter
Linda Gjertsson, Sara Marklund, Rauli Sulanko och Oskar Eriksson

Suppleanter
Kerstin Twedmark, Angelica Hörberg, Siri Mogren och Per Fallenius