Valberedning

Valberedningen bereder följande val som sker på kongressen och fyllnadsval vid rådskonferenser.

  • Förbundsordförande
  • 1:a och 2:a vice ordförande och sju ledamöter till förbundsstyrelsen
  • Ordförande och ledamöter i Etikrådet 
  • Ordförande och ledamöter till Specialistrådet
  • Ordförande och två vice ordförande till Vetenskapliga rådet 
  • Förtroenderevisor och suppleant
  • Kongresspresidium och justeringspersoner och rösträknare till kongressen

Valberedningen väljs av förbundets medlemmar efter fri nominering under pågående kongress.

 

 

Ledamöter i valberedningen 

Ordförande
Per Fallenius
falleniusper@gmail.com

Ordinarie ledamöter
Linda Gjertsson, Sara Marklund, Rauli Sulanko, Lisa Bäckman och Leo Rehnberg

Suppleanter
Emma Henning, Malin Holm, Jan Påhlsson, Karin Settergren, Felicia Grosin och Brita Helleberg