Psifos kvalitetsmodell

Här presenteras Psifos kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan. Här finner du förutom kvalitetsmodellen i sin fullständiga version även en kortversion samt en checklista över organisatoriska förutsättningar för psykologers arbete i elevhälsan.

Modellen är framtagen av Psifos, Sveriges Psykologförbunds nationella förening för psykologer i förskola och skola. Syftet är att göra det lättare för psykologer i elevhälsan att hitta sin roll i skolan samt för huvudmän och chefer att veta hur man bäst kan använda sin psykologresurs i arbetet i elevhälsan. Det yttersta syftet är dock förstås att elever i skolor runt om i landet ska få bättre och mer effektivt stöd i hälsa, lärande och utveckling.

Psifos kvalitetsmodell besvarar flera frågor som är centrala för psykologarbetet i elevhälsan, genom att identifiera ett antal kvalitetsmarkörer som bör ses som övergripande mål för ett högkvalitativt psykologarbete.

Ladda ner kvalitetsmodellen:


Psifos kvalitetsmodell - fullversion
(pdf, 78 sidor, 1 261 kB)


Psifos kvalitetsmodell - kortversion
(pdf, 12 sidor, 513 kB)


Psifos kvalitetsmodell - checklista
(pdf, 7 sidor, 265 kB)