Om Stiftelsen för tillämpad psykologi

Stiftelsen för tillämpad psykologi - STP stiftades av Sveriges Psykologförbund 1966 med uppgiften att främja vetenskaplig psykologisk forskning och utvecklingsarbete.

I Sverige har STP byggt upp en oberoende kvalitetssäkring av test och testanvändning.

STP arbetar inom följande områden

Instrumentkvalitet
STP har tillsammans med användare och förlag tagit fram kriterier för bedömning av test/instrument kvalitet. STP har under lång tid borgat för att förlag och företag får opartiska bedömningar av valfria test enligt kriterierna. Sedan 2015 har Det Norske Veritas DNV-GL tagit över testgranskningen. STP samarbetar med DNV-GL kring den svenska marknaden. 

Användarkvalitet
STP har tillsammans med användare och förlag tagit fram kriterier för bedömning av testanvändares kompetens. STP examinerar via opartiska examinatorer användare och utfärdar certifikat till godkända testanvändare. STP:s process för att utfärda testanvändarcertifikat för arbetspsykologisk testning är godkänd för den europeiska marknaden. STP har via EFPA - European Federation of Psychcological Associations blivit ackrediterade för att genomföra certifieringar och utfärda intyg.

Organisationers testpolicy
STP har tillsammans med användare och förlag tagit fram riktlinjer till testpolicy för organisationer. De som ansluter sig till STP:s riktlinjer garanterar att testanvändning inom organisationen samt av organisationens representanter utförs enligt dessa riktlinjer.

Internationellt
STP är medlem i International Test Commission - ITC och via Sveriges Psykologförbund representerade i European Federation of Psychologists´ Associations ”Board of Assessement”.  Dessa sammanslutningar arbetar med att upprätta internationellt accepterade och tillämpade kvalitetskriterier för psykologisk testning.