Flyttad telefontid

v 8 är telefontiden flyttad till
torsdag 9.30-11.00

Välkommen att ringa
eller maila ditt ärende till

Vad är specialistutbildningen för psykologer?

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

 

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

 

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

 

 

Kommande specialistkurser
jan
27

27 januari

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, vuxna

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
27

27 januari

Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 2. Behandling, barn

Göteborg. Kursanordnare : Västra Götalandsregionen
jan
27

27 januari

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress – uppkomst, prevention och åtgärder

Stockholm. Kursanordnare : Psykologpartners W&W AB