Flyttad telefontid

v 8 är telefontiden flyttad till
torsdag 9.30-11.00

Välkommen att ringa
eller maila ditt ärende till

Vad är specialistutbildningen för psykologer?

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

 

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

 

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

 

 

Kommande specialistkurser
apr
16

16 april

Neuropsykofarmakologi för psykologer

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet
apr
17

17 april

Hypnos och Imaginativa metoder grund

Göteborg. Kursanordnare : Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos, SFKH
apr
20

20 april

IPT Nivå A VT20

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi