Flyttad telefontid

v 8 är telefontiden flyttad till
torsdag 9.30-11.00

Välkommen att ringa
eller maila ditt ärende till


Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

Läs mer om specialistbehörighet för psykologer

 

 

Kommande specialistkurser
okt
23

23 oktober

IPT Interpersonell Psykoterapi

Öresundsregionen. Kursanordnare: Familjeterapeuterna Syd.
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i OBM

Stockholm. Kursanordnare: Institutet för kognitiv beteendeterapi.
okt
24

24 oktober

Specialistkurs i Internetbehandling - kvalitetssäkrad psykologisk behandling via internet

Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners.

Du vet väl att ansökan till specialistutbildningen är öppen året om?