Vad är specialistutbildningen för psykologer?

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer. 

Följ utbildningens utveckling

Panelsamtal om specialistutbildningen: ”Dåtid, nutid och framtid”

2023-10-31

Varför startade Psykologförbundet en specialistordning? Hur ser utbildningen ut i dag? Och hur...

Röster om specialistutbildningens framtid: Erik Andersson

2023-09-19

Vi fortsätter att träffa personer som är verksamma i psykologkåren för att samtala om...

Jonas Ramnerö var en starkt drivkraft till professionens utveckling

Med anledning av att Jonas Ramnerö hastigt gick bort 18 oktober vill Psykologförbundet lyfta fram och uttrycka sin tacksamhet över det stora bidrag som hans arbete har tillfört professionen. Jonas Ramnerös starka engagemang och exceptionella kunskaper inom psykologiområdet har i hög grad medverkat till att driva på utveckling och utbildning både inom professionen och på en samhällsnivå.

Psykologförbundet och Jonas Ramnerö har haft flera goda samarbeten, senast i ett nyligen sammansatt samverkansråd mellan regioner, lärosäten och psykologförbundet, där han var en av nyckelpersonerna i utvecklingen av ett gemensamt ramverk för psykologernas specialistutbildning. Samverkansrådet kommer trots denna tunga förlust att fortsätta arbeta vidare med utvecklingen av specialistutbildningen, utifrån det engagemang och de kloka insikter Jonas Ramnerö bidragit med.

Kommande specialistkurser
mar
06

06 mars

IPT Nivå B

Lund. Kursanordnare : Anjo Consulting AB
mar
07

07 mars

Metakognitiv terapi, MCT

Stockholm. Kursanordnare : Peter Myhr, MCT-Stockholm
mar
11

11 mars

Beteendeinriktad handledarutbildning för psykologer, kurs A

Stockholm. Kursanordnare : Moment Psykologi AB