Flyttad telefontid

v 8 är telefontiden flyttad till
torsdag 9.30-11.00

Välkommen att ringa
eller maila ditt ärende till

Vad är specialistutbildningen för psykologer?

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

 

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

 

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

 

 

Kommande specialistkurser
jan
21

21 januari

IPT Nivå B med teoretisk fördjupning VT21

Göteborg. Kursanordnare : Verksam Psykologi
jan
26

26 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling

Uppsala. Kursanordnare : Rolf Olofsson BAOU AB
jan
28

28 januari

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning

Stockholm. Kursanordnare : Karolinska Institutet uppdragsutbildning