Flyttad telefontid

v 8 är telefontiden flyttad till
torsdag 9.30-11.00

Välkommen att ringa
eller maila ditt ärende till

Vad är specialistutbildningen för psykologer?

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

Kommande specialistkurser
maj
07

07 maj

Evidensbaserad utredning och diagnostik, del 1

Stockholm. Kursanordnare : WiseMind AB
maj
08

08 maj

Specialistutbildning i Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

Stockholm. Kursanordnare : Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, SIEFT
maj
13

13 maj

Specialistkurs miljööverkänslighet, psykologisk bedömning och behandling.

Uppsala. Kursanordnare: Roma Runeson Broberg