Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Nya regler för specialistutbildningen

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Psykologförbundets inriktningsbeslut från januari 2022.

Genom ett ökat samarbete med lärosäten och regioner skapas gemensamma riktlinjer för att tydliggöra verksamhetsnytta och relevans för psykologers specialisering. Ett arbete pågår också med sikte på nationell reglering.

Vad är specialistutbildningen för psykologer?

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer. 

Följ utbildningens utveckling

Nya regler för psykologernas specialistutbildning

2024-03-05

Specialistutbildningen för legitimerade psykologer är under förändring utifrån Förbundsstyrelsens...

Panelsamtal om specialistutbildningen: ”Dåtid, nutid och framtid”

2023-10-31

Varför startade Psykologförbundet en specialistordning? Hur ser utbildningen ut i dag? Och hur...

Jonas Ramnerö var en starkt drivkraft till professionens utveckling

Med anledning av att Jonas Ramnerö hastigt gick bort 18 oktober vill Psykologförbundet lyfta fram och uttrycka sin tacksamhet över det stora bidrag som hans arbete har tillfört professionen. Jonas Ramnerös starka engagemang och exceptionella kunskaper inom psykologiområdet har i hög grad medverkat till att driva på utveckling och utbildning både inom professionen och på en samhällsnivå.

Psykologförbundet och Jonas Ramnerö har haft flera goda samarbeten, senast i ett nyligen sammansatt samverkansråd mellan regioner, lärosäten och psykologförbundet, där han var en av nyckelpersonerna i utvecklingen av ett gemensamt ramverk för psykologernas specialistutbildning. Samverkansrådet kommer trots denna tunga förlust att fortsätta arbeta vidare med utvecklingen av specialistutbildningen, utifrån det engagemang och de kloka insikter Jonas Ramnerö bidragit med.

Kommande specialistkurser
aug
20

20 augusti

Suicidologi HT24

Göteborg. Kursanordnare : Utbildningsenheten för psykologer, VGR Akademin, Västra Götalandsregionen
aug
27

27 augusti

EVIDENSBASERAD UTREDNING OCH DIAGNOSTIK AV BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA - DEL1 (EBA1)

Digital utbildning. Kursanordnare : WISEMIND
aug
27

27 augusti

Lärande och hälsa: Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola

Digital kurs och Göteborg. Kursanordnare: WISEMIND