Specialistutbildning – SacoTemplates
Flyttad telefontid

v 8 är telefontiden flyttad till
torsdag 9.30-11.00

Välkommen att ringa
eller maila ditt ärende till


Specialistutbildningen bygger på Sveriges Psykologförbunds specialistordning som reglerar specialistområden och kompetensnivåer inom psykologprofessionen.

Specialistutbildningens uppgift är att omsätta specialistordningen i en verksamhetsanknuten utbildning av hög internationell klass, som tillgodoser samhällets behov av specialistpsykologer.

Utbildningen skall precisera och examinera nödvändiga och tillräckliga färdigheter utifrån fastställda kompetensmål för psykologer i specialiserad yrkesutövning.

Läs mer om specialistbehörighet för psykologer

 

 

Kommande specialistkurser
aug
23

23 augusti

PARTERAPI Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB.
aug
27

27 augusti

KBT med barn och ungdomar

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
aug
28

28 augusti

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare WiseMind AB

Du vet väl att ansökan till specialistutbildningen är öppen året om?