Nya regler för Specialistutbildningen gäller från den 15 april 2024.  Läs mer »

Utbildningsmoment

Som blivande specialist förväntas du själv ansvara för att utbildningens alla moment genomförs enligt de formella kraven. Här nedan finns en snabbguide över innehållet i specialistutbildningen. Vi rekommenderar att du läser igenom den innan du ansöker till utbildningen.


 

Guide över Specialistutbildningen

 1. Läs om ansökningsförfarandet på sidan Utbildningsansökan och fyll i det digitala ansökningsformuläret som du hittar där. Bifoga en kopia av din psykologlegitimation om du inte är medlem i Psykologförbundet.

 2. Invänta mejl med antagningsbekräftelse. Faktura för ansökningsavgift skickas separat.

 3. Informera dig om och anmäl dig till introduktionskurs och specialistkollegium på www.IHPU.se. Observera att du först måste vara antagen till specialistutbildningen innan du anmäler dig till introduktionskurs och specialistkollegium. 

 4. Läs noga igenom information om specialistutbildningen. Som hjälp för din planering kan du utforma en personlig studieplan i samråd med din arbetsgivare.

 5. När respektive utbildningsmoment är genomfört gäller följande.
  Introduktionskurs: IHPU registrerar godkänd examination automatiskt.
  Specialistkollegium: IHPU registrerar godkänd examination automatiskt.
  Valbara specialistkurser, sex st: Fyll i det digitala formuläret här på hemsidan och bifoga vidimerad kopia av examinationsintyget så snart en kurs är examinerad. 
  Specialistarbetet: Skicka arbetet enligt de formella direktiven, samt blanketten för specialistarbetet till specialist@psykologforbundet.se

 6. När respektive utbildningsmoment är granskat mejlas en individuell återkopplingsmall till dig med följande information:
  Introduktionskurs: Datum för godkänd examination noteras i din studiemall.
  Specialistkollegium: Datum för godkänd examination noteras i din studiemall.
  Valbara specialistkurser, sex st: Kursens värde samt om kursen räknas som bredd- eller fördjupningskurs inom din specialitet. Datum för godkänd examination och förfallodatum enligt 10 års-regeln som omfattar specialistkurserna.
  Specialistarbetet: Datum för godkänt arbete noteras i din studiemall. 

 7. Då du fått återkoppling att samtliga utbildningsmoment blivit godkända, är du välkommen att ansöka om specialistbehörighet. Det är viktig att ditt/dina tjänstgöringsintyg tydligt visar att du har varit verksam inom specialiteten i minst 5 år på heltid (eller motsvarande).

 8. När din behörighetsansökan handlagts och godkänts skickas ett specialistdiplom till dig per post. Därefter skickas en faktura avseende handläggningen av din specialistutbildning.