Utbildningsmoment

Som blivande specialist förväntas du själv ansvara för att utbildningens alla moment genomförs enligt de formella kraven. Här nedan finns en snabbguide över innehållet i specialistutbildningen. Vi rekommenderar att du läser igenom den innan du ansöker till utbildningen.


 

Guide över Specialistutbildningen

 1. Fyll i det digitala ansökningsformuläret här på hemsidan och bifoga aktuellt tjänstgöringsintyg samt en kopia av din psykologlegitimation om du inte är medlem i Psykologförbundet (alternativt ladda ned ansökningsblankett och posta den till nedanstående adress).

 2. Invänta mail med antagningsbekräftelse. Faktura för granskningsavgift för din ansökan skickas separat per post.

 3. Informera dig om och anmäl dig till introduktionskurs och specialistkollegium på www.IHPU.se. Observera att du först måste vara antagen till specialistutbildningen innan du anmäler dig till introduktionskurs och specialistkollegium. 

 4. Läs noga igenom information om specialistutbildningen och utforma din personliga studieplan i samråd med din arbetsgivare.

 5. Skicka in studieplanen till: specialist@psykologforbundet.se eller  
  Sveriges Psykologförbund
  Specialistutbildningen
  Box 3287
  103 65 Stockholm

 6. Invänta återkoppling via mail från Specialistkansliet. 

 7. När respektive utbildningsmoment är genomfört gäller följande:
  Introduktionskurs: IHPU registrerar godkänd examination automatiskt
  Specialistkollegium: IHPU registrerar godkänd examination automatiskt
  Valbara specialistkurser, sex st: Fyll i det digitala formuläret här på hemsidan och bifoga vidimerad kopia av examinationsintyget så snart en kurs är examinerad  (OBS! om en kurs inte är ackrediterad måste en ekvivaleringsansökan för denna skickas in tillsammans med vidimerad kopia på examinationsintyget). 
  Specialistarbetet: Skicka arbetet enligt de formella direktiven, samt blanketten för specialistarbetet till specialist@psykologforbundet.se

 8. När respektive utbildningsmoment är granskat mailas en individuell återkopplingsmall med följande information:
  Introduktionskurs: Datum för godkänd examination noteras i din studiemall.
  Specialistkollegium: Datum för godkänd examination noteras i din studiemall.
  Valbara specialistkurser, sex st: Kursens värde (beroende på omfattningen av en kurs kan den ekvivaleras som mer än en specialistkurs) samt om kursen anses som bredd- eller fördjupningskurs inom din specialitet. Datum för godkänd examination och förfallodatum (enligt 10 års-regeln som omfattar specialistkurserna).
  Specialistarbetet: Varje arbete granskas avidentifierat av minst en oberoende referentgranskare. Granskarens bedömning är rådgivande för Specialistutbildningens examinators beslut om arbetet är godkänt, behöver revideras eller är underkänt. Beräknad granskningstid är ca 2 månader. 

 9. Då du fått återkoppling att samtliga utbildningsmoment blivit godkända, är du välkommen att ansöka om specialistbehörighet. Det är viktig att ditt tjänstgöringsintyg tydligt visar att du har varit verksam inom specialiteten i minst 5 år på heltid (eller motsvarande).

 10. När din behörighetsansökan handlagts och godkänts skickas ett specialistdiplom till dig per post. Därefter skickas en faktura avseende handläggningen av din specialistutbildning.