EuroPsy

EuroPsy, det europeiska psykologcertifikatet, utvecklades av European Federation of Psychological Associations, EFPA.

I Sverige är det Sveriges Psykologförbund, via en nationell ackrediteringskommittée som administrerar EuroPsy-systemet.

EuroPsy är den europeiska standarden för psykologer

EuroPsy kompletterar nationella standarder och hjälper allmänheten att identifiera om en psykolog kan anses vara behörig att utöva sin profession i ett visst område.

EuroPsy tilldelas psykologer som uppfyller en lista med utbildningskrav och yrkesmässiga krav.
EuroPsy implementeras i hela Europa från och med 2010.
EuroPsy har upprättats av Europeiska Federation of Psychologists Associations

Huvudsyften med EuroPsy

• garantera utbildningsnivå, yrkeskompetens och etiskt bemötande för klienter och uppdragsgivare.

• underlätta psykologers rörlighet och möjligheter att tjänstgöra i olika europeiska länder

• ge psykologer möjlighet att skaffa fortlöpande och specialiserad utbildning i hela Europa