Fakta & verktyg

Här har vi sammanställt information som kan vara relevant och konkret stöd i din yrkesvardag. Sveriges Psykologförbund har även skrifter och broschyrer som går att beställa.