Psykoterapi

Psykoterapi är ett av flera exempel på psykologisk behandling. Psykoterapi innebär ett systematiskt och metodstyrt arbete med psykologisk förändring, det vill säga med tankar, känslor, beteendemönster, upplevelser och/eller relationer. Det finns flera olika former av psykoterapimetoder. En psykoterapi kan ske i olika format: individuellt, familj eller grupp.

Den psykoterapeutiska metoden bygger på en specifik psykologisk teori, eller en kombination av psykologiska teorier, samt på forskning. De olika psykoterapimetoderna kan skilja sig åt avseende vilka målsättningar som det är lämpligt att arbeta med.

Precis som vid all psykologisk behandling är relationen mellan psykolog och klient alltid professionell, aldrig privat. Det psykoterapeutiska arbetet sker inom ramen för personliga möten. Centralt för att arbetet ska lyckas, oavsett metodik, är att det sker i överenskommelse och i gott samarbete mellan psykolog och klient, att klienten ges möjlighet att diskutera och granska sin egen motivation för det förestående förändringsarbetet, samt att den professionelle har god självkännedom och empatisk förmåga.

Psykologer lär sig vanligen grunderna i en eller ett par psykoterapeutiska metoder på psykologprogrammet. Det är därefter möjligt att specialisera sig i den psykoterapeutiska metoden. En specialistpsykolog har då uppnått en fördjupad kompetens med ökad självständighetsgrad och flexibilitet inom den eller de psykoterapimetoder som ingått i specialistutbildningen. Psykologer kan även vidareutbilda sig till psykoterapeuter och erhålla psykoterapeutlegitimation.