Avtal och lagar

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kollektivavtalen har förhandlats fram av Psykologförbundet och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner som inte finns i lag till exempel rätt till årlig löneöversyn, övertids- och restidsersättning, ekonomiskt och annat omställningsstöd vid uppsägning pga. arbetsbrist, gruppliv- och arbetsskadeförsäkring med mera.