Söka PTP-plats

Det kan ibland ta tid att hitta en PTP-plats. Speciellt om du har krav på att den ska ha en viss inriktning och finnas på en särskild ort eller arbetsplats.

Det är en god idé att redan i Termin 9 börja förberedelserna. På många studieorter anordnar Psykologförbundet "Professionsdagar" där du får tips och råd om PTP, lön/förhandling, arbetsvillkor, med mera.
Flera landsting har också inrättat PTP-program.

Här nedan finns konkreta råd för hur du kan söka PTP-plats.

Länkar till mer information om:

 

Hitta jobbet

Vårt tips är att söka jobb brett och via många kanaler. Börja gärna med att se om det finns PTP-program i det landsting/region du är intresserad av.

Platsannonser i tidningar och på webben utgör bara en liten del av de jobb som finns. Många jobb tillsätts utan att tjänsterna annonseras ut. Gå till exempel igenom ditt kontaktnät, kanske har du en tidigare arbetsgivare eller en släkting som kan tipsa dig om ett ledigt arbete? Ett annat alternativ är att skriva en spontanansökning till det företag du är intresserad av. En spontanansökan ställer lite extra krav på dig som söker, företaget har ju inte självt sett behovet av att nyanställa så du måste formulera vad de tjänar på att anställa dig, men du har allt att vinna på att försöka.

Självfallet ska du lägga in din CV och ditt personliga brev på olika rekryteringssajter på nätet. Det tar lite tid och kräver att man med jämna mellanrum uppdaterar sin profil men är ofta väl värt mödan

När du hittat ett jobb du är intresserad av så sätt dig ner och lusläs annonsen. Låt dig inte avskräckas av de ofta väldigt höga kraven som ställs. Det viktiga är att du uppfyller grundkompetensen för jobbet dvs de krav som är formulerade som "du ska", "du förväntas ha", "vi vill" etc. De önskemål som är formulerade som "det är meriterande", "det är ett plus" osv behöver du inte uppfylla. Dock gäller det att skriva ett bra personligt brev så att rekryteraren blir intresserad även om du saknar det som önskas.

När du söker jobb är det viktigt att du tänker på att ansökan ska fånga arbetsgivarens intresse, det är därför viktigt att tänka på hur du presenterar dig.
Lägg ner lite extra tid på din ansökan. Den är ofta avgörande för om du får komma till anställningsintervju.
Så skriver du en meritförteckning/CV

En meritförteckning/CV är en sammanställning av utbildningar du gått, arbeten du haft och övriga erfarenheter som kan vara intressanta för en arbetsgivare. De kan delas upp i formella meriter och övriga erfarenheter. Begreppen meritförteckning och CV används ofta synonymt. Vi har valt att använda begreppet CV.

Ditt CV handlar inte om vad du gjort utan vad du vill göra – anpassa den till vad du vill och kan. Du behöver inte berätta allt om dig, utan det som är relevant och positivt. Tänk på att alltid vara ärlig. Var kreativ i dina beskrivningar och i valet av meningar men som sagt, var alltid ärlig. Ta med det som är relevant för arbetet du söker. Är ålder viktig så ta med ålder.

Förslag på rubriker du kan använda i din CV (du behöver inte ha med alla rubriker utan välja vad som passar för jobbet du söker):


Personuppgifter
Kompletta personuppgifter finns endast med på första sidan av ett CV, på övriga sidor räcker det med ditt namn. Rubriken "Personuppgifter" brukar man inte skriva ut, utan det framgår ändå klart vad det är. Förslag på vad som är lämpligt att ta med: Förnamn och efternamn, adress, telefonnummer där du kan bli nådd (förslagsvis hem och mobil), en mailadress samt det datum du är född (hela ditt personnummer behövs inte).


Mål
Här presenterar du på ett överskådligt och intresseväckande sätt vad du kan bidra med för din potentiella nya arbetsgivare samt dina yrkesmässiga ambitioner inför framtiden. Söker du inom ett nytt yrkesområde är det mycket viktigt att du redogör för målet med ditt framtida yrkesliv. Mycket få arbetssökande människor beskriver sina personliga och yrkesrelaterade mål i sina ansökningshandlingar. Det är en klar fördel att kunna påvisa att man har mål, och inte bara är ute efter att få en lön från arbetsgivaren.


Profil eller egenskaper
Kan vara en kort sammanfattning av vad du vill och kan. Mycket användbart för att visa på en "röd tråd" i ditt CV. Om du har haft många olika anställningar eller gått ett flertal utbildningar kan din profil ge svar på frågor som annars kanske skulle varit svår att läsa sig till (om du haft många olika arbeten etc).


Yrkeserfarenhet
Listar alla yrken du haft med tidsperiod (i år), vilken slags tjänst du haft, vilket företag eller organisation det var på, vilka arbetsuppgifter tjänsten inneburit och framförallt alla framgångar du haft. Försök att vara så detaljerad som möjligt, ange företagets storlek, företagets inriktning, antal anställda på företaget m.m.


Utbildning
Skriv ner alla de utbildningar du gått. Börja med den senaste (eller pågående) och gå bakåt i tiden. Ta med både längre och kortare utbildningar, och glöm inte om du har gått några utbildningar inom ett företag eller i en förening. För varje utbildning notera: Skolans eller utbildarens namn, under vilken tidsperiod du studerade (om det är en kort utbildning notera även antal veckor eller månader utbildning pågick), utbildningens eller examens namn (använd ett namn som beskriver vad du studerat snarare än ett formellt kursnamn), beskriv det viktigaste innehållet i utbildningen, t ex ämnen, specialisering, examensuppsats m.m.


Kurser
Ange kursbeteckning och innehåll. Har du gått många kurser, sovra och presentera de som är viktiga för tjänsten.


Språkkunskaper
Lista de främmande språk du i någon mån behärskar. Börja med det språk du kan bäst. Notera på varje språk: Språkets namn, den nivå du behärskar språket på (använd omdömena flytande, bra eller grundläggande), ange din utbildning i språket eller situationer då du använt språket exempelvis utlandsvistelse eller utlandsboende.


Fritidsintressen
Lista allt som du tycker om att göra på fritiden. Beskriv allmänna intressen så detaljerat som möjligt. Notera eventuella medlemskap i föreningar (som inte nämnts under ideellt arbete)


IT-kunskaper eller Datakunskaper

Lista din IT-kompetens inom t ex ordbehandling, kalkyl, mailprogram, databaser, nätverk m.m. Notera på varje: Benämning, t ex programmets eller dataspråkets namn, din nivå (Använd dig av omdömena avancerade, bra eller grundläggande kunskaper), erfarenhet, ange din utbildning eller hur du har använt dig av din kompetens i yrkeslivet eller privat.


Utlandserfarenhet
Om du gjort några längre resor i ditt liv börjar du med att beskriva den senaste och gå bakåt i tiden. Notera för varje resa: Destination (vart du åkte), beskrivning av varför du reste, syfte med resan och under vilken tidsperiod du var borta.


Särskilda intyg
Lista och ange år för certifikat, körkort, diplom, stipendier, utmärkelser eller priser du fått.


Extra arbeten/ideella arbeten
Ideellt arbete kan vara oavlönat arbete och förtroendeuppdrag inom de flesta områden t ex idrott, politik, religion eller intresseföreningar. För varje ideellt arbete notera organisationens eller föreningens namn, tidsperiod, funktions eller uppdragets namn, skriv exempel på dina uppgifter och framgångar.


Referenser
En referensperson är en person som kan berätta om hur du fungerat i arbete eller utbildning eller som känner dig väl. Dina referenser skall du alltid ringa och fråga om de kan vara din referens innan du ger ut deras telefonnummer till någon arbetsgivare. Exempel på referenser kan vara; personer utanför familjen, arbetsledare, lärare, arbetskamrater, styrelsemedlem i förening, vänner.

Oftast anger man inte sina referenser i de ansökningshandlingar man skickar in på ett jobb, utan skriver att man kan ta med en lista på referenserna vid anställningsintervjun.


Betyg och intyg
Du ska alltid kunna styrka de uppgifter om anställningar och utbildningar du lämnat i din ansökan med betyg eller intyg.
Oftast räcker det om du skriver i din ansökan att betyg och intyg uppvisas vid anmodan om inte annat anges i annonsen.

Kom ihåg att få dina kopior på betyg och intyg vidimerade! Det innebär att två personer, med sina namnteckningar och telefonnummer/adress på kopiorna, intygar att dessa överensstämmer med originalen.Tänk på att aldrig skicka betyg/intyg i original!
Så skriver du ett ansökningsbrev

Många tycker att det är svårt att skriva ett ansökningsbrev. Att framhålla sig som duktigt utan att skryta och att få ett naturligt flyt i text och meningar. Det som framför allt är svårt är att besvara är varför vill jag ha det här arbetet, och varför de skall anställa just mig?

I det personliga brevet ska du beskriva dig själv, lyfta fram dina personliga egenskaper och förmågor. Du ska också beskriva varför du söker just det här arbetet och varför du passar för det. En regel är att ditt CV ska beskriva vad du gjort, ditt personliga brev ska förklara vad du lärde dig av allt du gjort. Brevet ska dessutom vara innehållsrikt utan att vara ordrik, skriv bara om det som är väsentligt för det arbete du söker.

Ansökan ska vara strukturerad och lättöverskådlig och vara på max en A4:a sida, gärna kortare. Kom ihåg att anpassa brevet till det lediga jobbet och även till tonen i annonsen. Finns nyckelord i annonsen försök anknyta till dessa. Vad personalrekryteraren framförallt kan bedöma är din förmåga att skriva. Stava rätt är oerhört viktigt. Eftersom många ansöker till samma jobb används ofta dåligt utformade eller författade ansökningsbrev som en enkel och första grovsållningsmetod.


Enkel struktur på ditt personliga brev
Skriv ditt eget namn, adress och telefonnummer högst upp till vänster. Under det skriver du kontaktpersonens namn, företag och adress samt dagens datum.
Vanligtvis använder man tjänstens namn och ev. referensnummer som rubrik. Om du har eller har fått en personlig relation med kontaktpersonen kan du i rubriken skriva ”Hej Namn” istället.


Inledningen
Läsaren ska bli nyfiken och lockas läsa vidare redan efter de första meningarna. Skapa ett intresse hos läsaren, marknadsför dig själv, berätta varför du vill att just du ska anställas. Berätta om de av dina egenskaper och drivkrafter som är relevanta för tjänsten i några korta meningar.


Mitten
Berätta om vad du lärt dig av dina erfarenheter, var ärlig och personlig, använd inga ”standardformuleringar” som ”jag gillar att ha många bollar i luften”. Hämta exempel från ditt CV från arbeten eller egenskaper du använt som är relevanta för arbetet du söker. Var kort i dina beskrivningar, spara lite till anställningsintervjun. Skriv också något om ditt privatliv, om du är flyttbar (om tjänsten kräver det) m.m.


Avslutningen
Föreslå att du kan berätta mer om dig själv vid en anställningsintervju. Du kan också mycket kort beskriva din arbetssituation just nu, eller "efter att jag avslutat mitt arbete som .... söker nu nya utmaningar, jag tror att arbetet som .... är en utmaning som passar mig".

Påpeka att du bifogar ditt CV och andra intyg och betyg som du vill visa och framhålla.

Avsluta brevet med ”Med vänliga hälsningar” eller ”Vänliga hälsningar”

Lägg undan brevet någon timme när det är klart och läs sedan igenom det högt, helst för någon vän eller anhörig. Det hjälper dig kontrollera att vad du har skrivit är lämpligt.
Anställningsintervju

Att få komma på intervju är ett steg närmare jobbet du söker! Tänk på att förbereda dig ordentligt. Att förbereda sig för olika frågor ger ett säkert intryck och visar att du engagerat dig för att få jobbet

 • Vad kan du göra för att förbereda en intervju?
 • Ta reda på så mycket du kan om företaget. Information brukar finnas på företagens hemsidor.
 • Tänk igenom vad du själv vill ha ut av jobbet och intervjun, och tänk också på vad arbetsgivaren vill veta.
 • Gör en lista på frågor du kan tänkas få och förbered svaren.
 • Skriv ner några frågor du vill ställa.
 • Tänk igenom hur du vill att arbetsgivaren ska uppfatta dig (uppförande, klädsel mm).
 • Ta reda på adress och hur du ska ta dig till intervjun.
 • Ta med arbetsgivarens telefonnummer så du kan ringa om du blir försenad (vilket du absolut inte bör bli!).
 • Ta med original på betyg och intyg.


Vanliga intervjufrågor!
Vilka är dina svar? Ingen intervju är den andra lik. Vissa frågor förekommer oftare än andra. Det kan därför vara bra att gå i genom en del av dessa i förväg.

1. Berätta om dig själv
Det är lika viktigt hur du berättar som vad du berättar. Börja gärna som i ett CV med det mest aktuella och gå därefter bakåt max tio år i tiden. Nämn också vad du tycker om att göra på fritiden. Tänk på att inte vara alltför detaljerad - högst fem minuter.

2. Varför söker du just det här arbetet
Här är det lämpligt att tala om arbetsuppgifterna och inte om lön eller arbetsvillkor. Använd den information du har tagit reda på om företaget och anknyt till arbetslivserfarenheter och utbildning som överensstämmer.

3. Nämn dina starka respektive svaga egenskaper/sidor
Fokusera på positiva egenskaper som anknyter till tjänsten du söker och förankra dem i konkreta exempel. Tala om hur du arbetar under tidspress, eller relatera till hur en kollega eller vän skulle beskriva dig. Var även beredd på att tala om dina svagheter och hur du hanterar och kompenserar dessa.

4. Varför ska vi anställa just dig?
Motivera på ett personligt och sakligt sätt. Tänk efter vilka meriter, erfarenheter och personlighetsdrag som kan vara mest meriterande för jobbet. När du svarat på frågan kan du ställa en motfråga om hur väl detta stämmer överens med kravprofilen som de ställt upp. Det kan då till exempel svara att "personen som vi söker ska dessutom ha vana att leda personal". Om du då har den erfarenheten kan du komplettera med den informationen.

Exempel på andra frågor som kan dyka upp:

Utbildning

 • Varför valde du en viss utbildning?
 • Vilka ämnen intresserade dig mest?
 • Vad har utbildningen gett dig? Kunskapsmässigt? Socialt?
 • Har du fått någon utbildning hos tidigare arbetsgivare?
 • Känner du något ytterligare utbildningsbehov?


Arbete

 • Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet?
 • Hur skulle du beskriva ditt nuvarande/tidigare arbete?
 • Vad är bäst respektive sämst med ditt nuvarande/tidigare arbete?
 • Beskriv ditt samarbete med arbetskamrater, chefer, kunder eller klienter
 • Hur är ditt nuvarande arbete inplacerat i organisationen?
 • Arbetar/arbetade du fackligt på din arbetsplats?
 • Tillvaratas din kompetens i nuvarande arbete?
 • Varför vill du byta jobb?


Personlighet

 • Vad skulle du behöva bli bättre på?
 • Hur tror du andra skulle beskriva dig som person?
 • Vad tror du att din nuvarande chef skulle framhålla som dina starka och svaga sidor?
 • Vad gör dig arg? ledsen? upprörd? irriterad?
 • Hur är din energi? samarbetsförmåga? stresstolerans? hälsa? initiativförmåga? ledarförmåga?
 • Kan du beskriva en stressig situation och hur du klarade av den?
 • Vad tycker du om att arbeta ensam? i grupp?
 • Hur klarar du av att arbeta under tidspress?
 • Ange några kriterier på en bra arbetskamrat? chef?
 • Hur reagerar du på kritik?
 • Kan du beskriva en situation där din ledarförmåga sattes på prov?


Fritid/familj

 • Vad sysslar du med på din fritid?
 • Är du aktiv medlem i någon förening?
 • Hur påverkar din fritid ditt arbete?
 • Vad gör du på din fritid för att må bra?
 • Har du familj?
 • Har du barn/planerar att skaffa barn? OBS! Det här är en fråga som arbetsgivaren inte kan kräva att du besvarar och du kan, om du vill, besvara den med motfrågan: "På vilket sätt är det relevant för tjänsten?"


Framtid

 • Varför har du sökt det här arbetet hos oss?
 • Vad är det som gör dig lämplig för detta jobb?
 • Hur ser ditt drömjobb ut?
 • Vad vill du åstadkomma i ditt yrkesliv/på denna tjänst?
 • Hur tror du att ditt yrkesområde kommer att se ut i framtiden?
 • Vad gör du för att följa med i utvecklingen?
 • Vad gör du om fem år?
 • Vilka är dina löneanspråk?

 

Frågor till arbetsgivaren

Tänk på att det inte bara är arbetsgivaren som ska ställa frågor. Du bör vara väl förbered och påläst om företaget/organisationen och ställa frågor. Här är några exempel

 • Kan ni precisera vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet
 • Vilka förväntningar har ni på mig
 • Vilka möjligheter för kompetensutveckling finns
 • Vilka karriärmöjligheter finnsFrågor till fackliga representanten

Du kan också ställa frågor till den fackliga förtroendemannen för att få en bild av arbetsplatsen och tjänsten. Några exempel på frågor:

 • Hur ser personalomsättningen ut?
 • Hur länge arbetar medarbetarna normalt och vad är anledningen till att man slutar?
 • Hur ser ni på övertidsersättning?
 • Hur ser lönebilden ut hos er?
 • Finns det friskvårdprogram?

Några snabba tips och råd

 • Gå igenom vilka kontakter du redan har. T ex från tidigare praktikplatser. Ring runt!
 • Se om det finns PTP-program i de landsting/regioner du är intresserad av.
 • Prata med dem som gör PTP nu - Finns det öppningar på deras arbetsplatser?
 • Är det ett måste för dig att få göra PTP inom en viss specialitet? Var flexibel. Du kan alltid ändra inriktning efter legitimationen.
 • Sök även PTP-tjänster på annan ort. Eventuellt kan du få bidrag arbetsgivaren och skatte avdrag för dubbelt boende.
 • Sök även arbeten där de söker leg. psykolog.
 • Anmäl ditt intresse till arbetsgivare som i dagsläget inte söker någon psykolog.
 • Lär dig skriva ett bra CV, en ansökan om arbete och förbered dig inför anställningsintervjun.