Nationella föreningar

Nationella föreningar utgörs av psykologer inom ett speciellt verksamhetsområde, t ex kriminalvård, skola och mödra- och barnhälsovård.

Föreningarnas uppgift är att stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen, att stimulera utvecklingsarbete och bedriva information inom området. Man måste vara medlem i Psykologförbundet för att vara med i en Nationell Förening.
Inom Sveriges Psykologförbund finns 11 nationella föreningar.

Normalstadgar för nationella föreningar