Föreningen för
Forensiska psykologer

Forensisk psykologi är den gren av psykologin som ska integrera det psykologiska kunskapsområdet i det juridiska och kriminalpolitiska sammanhanget.

Huvudområden

  • Utredning när det gäller personer som begått eller misstänks för att ha begått brott.
  • Behandling och rehabilitering av ovanstående
  • Metoder för utredning och analys samt insamlande och utvärdering av material o anslutning till enskilda rättsfall
  • Behandling av personer som antas varit utsatta för brott. -
  • Utbildning, information, förebyggande arbete och lagstiftningsfårgor och konsekvenser av kriminalpolitiska åtgärder

Den forensiska psykologins arbetsområde är väl avgränsat och omfattar när det gäller utredning, behandling och rehabilitering fyra verksamhetsområden:

  • Kriminalvård(KVV) 
  • Rättspsykiatriska utredningsverksamhet (RMV)
  • Rättspsykiatriska vård(RPV)
  • Ungdomsvård (SIS)