STP utfärdar
Europeiskt Certifikat
för arbetspsykologisk testning
 

STP:s process för att utfärda testanvändarcertifikat för arbetspsykologisk testning är godkänd för den europeiska marknaden. STP och EFPA (European Federation of Psychcological Associations) blivit ackrediterade för att genomföra certifieringar och utfärda intyg 

 

STP har avslutat sin testgranskningsverksamhet

Det Norske Veritas - DNV-GL är från april 2015 också ansvarig för granskningen i Sverige. 
Anledningen till detta är att STP och DNV-GL ser stora fördelar att vi samarbetar kring psykologisk testgranskning i Norge och Sverige. 

Läs mer

Granskningen baseras  på EFPA version 4.2.6.
Det Norske Veritas - DNV-GL webbplats

DNV-GL - Sertifisering av arbeidspsykologiske tester m m

Certifiering 2024

 

 

För kontakt eller frågor gällande STP

Johnny Hellgren
Telefon: 070-593 56 00
E-mailadress: johnny.hellgren@psychometrics.se