Utbildning och kompetensutveckling genom hela yrkeslivet

Sveriges Psykologförbund finns för dig från att du börjar studera på psykologprogrammet till du går i pension. Under olika skeden i yrkeslivet kan det finnas lägen då du vill vidareutvecklas eller specialisera dig inom ett område. En del av förbundets verksamhet är specialistutbildningen som är utformad för dig som är legitimerad psykolog. Förbundet äger även IHPU – Institutet för högre psykologutbildning som anordnar kurser för psykologer.