Yrke och villkor

Via medlemsrådgivning på telefon och mejl erbjuder Sveriges Psykologförbund professionell handledning i arbetsrättsliga- och professionsfrågor. Men vi har även sammanställt viktig information som kan hjälpa dig här.