Lag och avtal

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av en stor frihet för arbetsmarknadens parter att träffa avtal om det mesta som berör löne- och anställningsvillkor.

Lite förenklat kan sägas att i botten finns lagar och förordningar som en grund för de avtal som träffas. Generellt gäller att ett avtal inte får vara sämre ur arbetstagarens synvinkel än vad som står i lagen.
T ex är ett avtal som ger färre än 25 semesterdagar/år ogiltigt.

Det är viktigt att du som anställd har koll på vad som gäller på din arbetsplats, vilka kollektivavtal som är tillämpliga.

Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker

Här kan du lära dig mer om kollektivavtal och hur mycket pengar ditt kollektivavtal är värt.