Försäkring vid arbetslöshet

Vad händer om du blir arbetslös? A-kassan är ditt viktigaste skyddsnät och ger trygghet om du förlorar ditt jobb. Vår inkomstförsäkring kompletterar ersättningen från a-kassan upp till 80 procent av inkomsten.

A-kassan

A-kassan är en frivillig omställningsförsäkring som ger dig ersättning vid arbetslöshet.  Du väljer själv om du vill vara med i a-kassan, men ett medlemskap i Akademikernas a-kassa AEA är en prisvärd försäkring som bara kostar 110 kronor i månaden.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet och kompletterar ersättningen från a-kassan. Den ger som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i sammanlagt 120 ersättningsdagar. Om du tjänar mer än a-kassetaket som är 25 025 kronor så har du nytta av inkomstförsäkringen. Taket för ersättningsgrundande månadslön är 80 000 kronor (gäller från och med 1 november 2018).

När kan du få ersättning?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader innan du blev arbetslös. Studentmedlemskap räknas som kvalifikationstid. Om du har varit ansluten till en inkomstförsäkring i annat fackförbund, kan du få tillgodoräkna dig den tiden.

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du också vara medlem i AEA, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa och vara berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från den.

I stort gäller samma regler som för a-kassan. Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad du fyller 65 år.

Om du vill ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen så skickar du in en ansökan till Folksam.

Frivillig tilläggsförsäkring

Du kan komplettera inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet med en individuell tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen täcker en period om ytterligare 180 ersättningsdagar. Tilläggsförsäkringen ger som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till en månadslön på 80 000 kronor.

Mer information och fullständiga villkor
För mer information och fullständiga villkor samt för information om ersättning från inkomstförsäkringen, ring Folksam på telefon 0770-78 20 50 eller besök inkomstförsäkringens webbplats.

På försäkringens webbplats kan du även se hur mycket ersättning du kan få. Beloppen som anges är före skatt.