Ditt medlemskap ger ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet

Psykologförbundets inkomstförsäkring innebär ett betydelsefullt komplement till ersättningen från a-kassan, och ger dig en ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet.

Ökad trygghet - försäkra din inkomst

A-kassan är grunden men ersättningstaket är begränsat. Med Psykologförbundets inkomstförsäkring kan du få upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad brutto, i sammanlagt 120 ersättningsdagar.
Här kan du själv räkna på din egen ersättning 

Rätt till inkomstförsäkring fordrar medlemskap i Akademikernas a-kassa

Alla yrkesverksamma medlemmar omfattas av inkomstförsäkringen under förutsättning att du är medlem i Akademikernas a-kassa och har varit medlem i Sveriges Psykologförbund i ett år. Läs mer om villkoren här. Du ansöker om medlemskap på a-kassans hemsida Du når dem även på telefon 08-412 33 00.

Om du är med i en annan a-kassa kan du enkelt byta till Akademikernas a-kassa, och du behöver inte byta igen. Den medlemstid du redan har tjänat in tar du med dig till Akademikernas a-kassa. Om du ger dem fullmakt när du ansöker hjälper de även till med bytet.

Har du frågor om din a-kassa och inkomstförsäkring?

Via vår medlemsrådgivning kan du som medlem få allmän information om vad som gäller för a-kassa och inkomstförsäkring. Du kan också kontakta Akademikernas a-kassa och Folksam inkomstförsäkring direkt för att få specifik information om vad som gäller just för dig.

När kan du få ersättning?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader innan du blev arbetslös. Studentmedlemskap räknas som kvalifikationstid. Om du har varit ansluten till en inkomstförsäkring i annat fackförbund, kan du få tillgodoräkna dig den tiden.

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du också vara medlem i Akademikernas a-kassa och vara berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från den.

I stort gäller samma regler som för a-kassan. Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen upphör vid månadsskiftet före den månad du fyller 65 år.

Om du vill ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen så skickar du in en ansökan till Folksam.

Frivillig tilläggsförsäkring

Du kan komplettera inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet med en individuell tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen täcker en period om ytterligare 180 ersättningsdagar. Tilläggsförsäkringen ger som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till en månadslön på 80 000 kronor.

Mer information och fullständiga villkor
För mer information och fullständiga villkor samt för information om ersättning från inkomstförsäkringen, ring Folksam på telefon 0770-78 20 50 eller besök inkomstförsäkringens webbplats.

På försäkringens webbplats kan du även se hur mycket ersättning du kan få. Beloppen som anges är före skatt.