Förbundet tycker

Här hittar du debattartiklar och annat innehåll som är relaterat till vårt påverkansarbete.


Fem skäl för en nationellt reglerad specialistutbildning för psykologer

2024-06-18

  1. Löser stort samhällsproblem 2. Säkerställer kompetensförsörjningen 3. Möjliggör god och jäml...

Kategorier: Besvarad, Förbundet tycker

Frågor och svar om Psykologförbundets uppdrag och ställningstagande vid krig och konflikter

2024-03-11

1) Varför tar Psykologförbundet inte ställning i kriget mellan Hamas och Israel? Svar:...

Kategorier: Förbundet tycker

Debatt: "Bryt ner vårdens föråldrade hierarkier"

2024-02-05

Vi måste lämna en hierarkisk styrmodell med fokus på en profession i toppen och gå mot en mer...

Kategorier: Förbundet tycker

Det måste vara attraktivt att söka sig till Sverige

2023-11-01

"Arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. Det höjda försörjningskravet för...

Kategorier: Besvarad, Förbundet tycker

Debatt: Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot våldet

2023-10-13

”Gå från ord till handling och ta ansvar över blockgränserna – för en nationell kraftsamling mot...

Kategorier: Besvarad, Förbundet tycker

Debatt: ”Ett stort ansvar vilar på beslutsfattare”

2023-10-03

Nu finns en långsiktig plan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention. Men för att nå...

Kategorier: Besvarad, Förbundet tycker

Replik: ”Inget motsatsförhållande mellan läkare och psykologer”

2023-09-21

Frågan om utbyggnaden av den nära vården med primärvården som bas, är mer komplex än frågan om...

Kategorier: Besvarad, Förbundet tycker

Psykologförbundet i DN: "Regioner där psykiatrin fungerar är undantag"

2023-08-03

Dagens Nyheter belyser problemet att det är brist på psykologer i princip varje region i Sverige...

Kategorier: Besvarad, Förbundet tycker

Debatt: Problemet är brist på psykologisk behandling

2023-06-08

Den utbredda medikaliseringen är det största problemet idag. Psykologisk och medicinsk behandling...

Kategorier: Förbundet tycker

Debatt: "Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering"

2023-02-17

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett...

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet kommenterar regeringens rapport från de första 100 dagarna

2023-01-19

De första 100 dagarna har gått och i anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade...

Kategorier: Förbundet tycker

Slutreplik i Dagens medicin om Vårdkompetensrådet

2022-12-22

Psykologförbundet ger slutreplik i Dagens medicin om Nationella vårdkompetensrådet

Kategorier: Förbundet tycker

Debatt: "Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern"

2022-12-12

13 fack inom vården på Aftonbladet debatt: I dag lämnar vi över vårt upprop med nära 50 000...

Kategorier: Förbundet tycker

Debatt: ”Varför fokuserar Vårdkompetensrådet på läkarbrist?”

2022-12-07

För att komma till rätta med psykologbristen borde regionerna uppmanas att lägga in krav på...

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet i Dagens medicin: "Alla vårdprofessioner måste få bidra till analysen”

2022-10-28

Vi förväntar oss att sjukvårdsministern bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner ti...

Kategorier: Förbundet tycker

Debattartikel i DN: "Tidöavtalet hotar patientsäkerheten"

2022-10-21

I Tidöavtalet, som tagits fram av de fyra partierna (M, KD, L, SD), finns förslaget att begränsa...

Kategorier: Förbundet tycker

Stärk patientsäkerheten!

2022-09-23

I dag kan vem som helst i Sverige kalla sig terapeut och behandla människor med psykisk ohälsa....

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet i TV4 – om riskerna med alternativa terapeuter

2022-09-22

I Sverige behövs inget tillstånd eller någon legitimation för att få kalla sig terapeut. Och det...

Kategorier: Förbundet tycker

Debattartikel: "Ta ungas oro för klimatförändringarna på allvar"

2022-09-07

Det är hög tid att ta ungas klimatångest och klimatförändringarna på allvar. Med stöd i psykologi...

Kategorier: Förbundet tycker

Debattartikel: ”Nya lösningar behövs för kortade vårdköer”

2022-09-05

Även om vården behöver mer resurser, så räcker det inte med bara ”mer av samma”, skriver...

Kategorier: Förbundet tycker