Förbundet tycker

Här hittar du debattartiklar och annat innehåll som är relaterat till vårt påverkansarbete.


Debatt: Problemet är brist på psykologisk behandling

2023-06-08

Den utbredda medikaliseringen är det största problemet idag. Psykologisk och medicinsk behandling...

Kategorier: Förbundet tycker

Debatt: "Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering"

2023-02-17

Med anledning av Sveriges ordförandeskap för EU är Socialstyrelsen i början av maj värd för ett...

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet kommenterar regeringens rapport från de första 100 dagarna

2023-01-19

De första 100 dagarna har gått och i anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade...

Kategorier: Förbundet tycker

Slutreplik i Dagens medicin om Vårdkompetensrådet

2022-12-22

Psykologförbundet ger slutreplik i Dagens medicin om Nationella vårdkompetensrådet

Kategorier: Förbundet tycker

Debatt: "Vårda vården så att vi kan vårda er, ministern"

2022-12-12

13 fack inom vården på Aftonbladet debatt: I dag lämnar vi över vårt upprop med nära 50 000...

Kategorier: Förbundet tycker

Debatt: ”Varför fokuserar Vårdkompetensrådet på läkarbrist?”

2022-12-07

För att komma till rätta med psykologbristen borde regionerna uppmanas att lägga in krav på...

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet i Dagens medicin: "Alla vårdprofessioner måste få bidra till analysen”

2022-10-28

Vi förväntar oss att sjukvårdsministern bjuder in samtliga hälso- och sjukvårdens professioner ti...

Kategorier: Förbundet tycker

Debattartikel i DN: "Tidöavtalet hotar patientsäkerheten"

2022-10-21

I Tidöavtalet, som tagits fram av de fyra partierna (M, KD, L, SD), finns förslaget att begränsa...

Kategorier: Förbundet tycker

Stärk patientsäkerheten!

2022-09-23

I dag kan vem som helst i Sverige kalla sig terapeut och behandla människor med psykisk ohälsa....

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet i TV4 – om riskerna med alternativa terapeuter

2022-09-22

I Sverige behövs inget tillstånd eller någon legitimation för att få kalla sig terapeut. Och det...

Kategorier: Förbundet tycker

Debattartikel: "Ta ungas oro för klimatförändringarna på allvar"

2022-09-07

Det är hög tid att ta ungas klimatångest och klimatförändringarna på allvar. Med stöd i psykologi...

Kategorier: Förbundet tycker

Debattartikel: ”Nya lösningar behövs för kortade vårdköer”

2022-09-05

Även om vården behöver mer resurser, så räcker det inte med bara ”mer av samma”, skriver...

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet i debattartikel om BUP

2022-08-19

Stockholmsmoderaternas förslag om att snabbscreena skolklasser för adhd missar målet att förebygg...

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet kritiskt mot Moderaternas förslag om ADHD-test i utanförskapsområden

2022-08-16

Moderaterna vill snabbtesta skolklasser i utanförskapsområden för adhd – för att kunna medicinera...

Kategorier: Förbundet tycker

Debattartikel i GP om ungas psykiska hälsa

2022-08-04

Sverige har en uppskattad hälso- och sjukvård, skola och möjlighet till hälsa och utveckling. Änd...

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet uttalar sig i tidningen om BUP

2022-08-03

På BUP i Trelleborg i Skåne kommer det snart inte finnas någon psykolog kvar. Inga psykologer har...

Kategorier: Förbundet tycker

Kristina Taylor: ”Allt vi gör ska genomsyras av inkludering och likabehandling”

2022-06-20

Att värna om och aktivt arbeta för allas lika värde – oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund...

Kategorier: Förbundet tycker

Psykologförbundet i debattartikel i Dagens samhälle: ”Minska vårdens klimatpåverkan”

2022-06-17

Hälso- och sjukvårdens huvudmän måste våga satsa på interventioner som är hållbara miljömässigt,...

Kategorier: Förbundet tycker

Omställning till god och nära vård

2022-06-01

Det strategiska dokumentet ”Psykologförbundets omställning till en god och nära vård (SKR)”, omba...

Kategorier: Förbundet tycker

Delta i förbundets påverkansarbete

2022-06-01

I verksamhetsplanen för 2022 har förbundsstyrelsen antagit en kampanj som är tänkt att vara...

Kategorier: Förbundet tycker