Aktuell information

Årets konferens flyttas till våren 2022, 30/3 - 1/4. Den arrangeras av distrikt Västra Mellansvenska. Förhoppningsvis kan den bli på plats, och det blir då i Karlstad.